Vítejte

Mezinárodní železniční fórum & konference (IRFC) je jednou z nejvýznamnějších událostí v mezinárodním železničním kalendáři a příležitostí pro setkání vrcholných manažerů, odborníků z oblasti železnice a logistiky a jejich klientů, vlivných politiků a institucí z celé Evropy. Organizátorem 6. ročníku konference IRFC, která se bude konat
v Praze ve dnech 22.–24. března 2017 (středa–pátek) v Congress Clarion Hotel Prague, je společnost OLTIS Group.

POD ZÁŠTITOU

ERAMD ČRUNIFECERUICOSJD