Úvodní strana

Již 18. ročník semináře pro uživatele aplikací firem ze skupiny OLTIS Group se uskutečnil ve dnech 11. a 12. října 2018. Mezi zákazníky firem JERID a OLTIS se tato akce těší značné oblibě, celkem se letos v obou sekcích zúčastnilo 67 uživatelů.

Jako každoročně probíhal program ve dvou samostatných sekcích, v sekci pro speditéry a v sekci pro dopravce. Program obou sekcí se skládal z přednášek zaměřených na seznámení uživatelů s aktuálními novinkami v aplikacích a z přednášek externích přednášejících, které se věnovaly aktuálním otázkám z oblasti železniční spedice a dopravy.

Po skončení odborné části semináře následoval společenský večer, jehož součástí byl raut a bowlingový turnaj jednotlivců. 

Program druhého dne jsme zahájili po 9 hodině ranní, kdy jsme s účastníky našeho semináře vyjeli směr Velký Kosíř. Část výpravy se rozhodla zdolat tento Hanácké Mont Blanc, zatímco většina absolvovala, musíme říct že s opravdovým nadšením nad výkladem, komentovanou prohlídku Muzea historických kočárů v Čechách pod Kosířem. Paní průvodkyně, Alena Machačová, velmi poutavě vyprávěla příběhy založení tohoto muzea a také jednotlivých kočárů, popisovala způsob, jak se k nim do muzea dostaly a historii jak kočárů, tak dalších příbuzných oborů.