Úvodní strana

Již 19. ročník semináře pro uživatele aplikací firem ze skupiny OLTIS Group se uskutečnil ve dnech 17. a 18. října 2019. Jsme rádi, že akce se mezi zákazníky firem JERID a OLTIS těší značné oblibě.

Jako každoročně probíhal program ve dvou samostatných sekcích, v sekci pro speditéry a v sekci pro dopravce. Program obou sekcí se skládal z přednášek zaměřených na seznámení uživatelů s aktuálními novinkami v aplikacích a z přednášek externích přednášejících, které se věnovaly aktuálním otázkám z oblasti železniční spedice a dopravy.

Po skončení odborné části semináře následoval společenský večer, jehož součástí byl raut a bowlingový turnaj jednotlivců.