Úvodní strana

Již 20. ročník semináře pro uživatele aplikací firem ze skupiny OLTIS Group se uskutečnil ve dnech 7. a 8. října 2021. Jsme rádi, že se akce mohla uskutečnit přes určitá omezení vzhledem k situaci s COVID-19 a stále se mezi zákazníky firem OLTIS a JERID těší značné oblibě.

Jako každoročně probíhal program ve dvou samostatných sekcích, v sekci pro speditéry a v sekci pro dopravce. Program obou sekcí se skládal z přednášek zaměřených na seznámení uživatelů s aktuálními novinkami v aplikacích a z přednášek externích přednášejících, které se věnovaly aktuálním otázkám z oblasti železniční spedice a dopravy.

Pozvánka s programem pro sekci speditérů: https://www.oltis.cz/seminar-sp-2021/

Pozvánka s programem pro sekci dopravců: https://www.oltis.cz/seminar-do-2021/

Po skončení odborné části semináře následoval společenský večer, jehož součástí byl raut a bowlingový turnaj jednotlivců.