Tematy

Celem VI edycji konferencji będzie zwrócenie uwagi na problem bezpieczeństwa na kolei, na przejazdach kolejowych, na przejazdach transgranicznych, dyrektywy unijne – wsparcie, problemy, zagrożenia dla przewoźników, zarządców infrastruktury, właścicieli bocznic, oraz:

 •  Wymagania związane z bezpieczeństwem, przed którymi stają właściciele Infrastruktury, taboru szynowego, bocznic
 •  Wypadki z powodu złego stanu technicznego wagonów i maszyn, zmęczenia maszynistów- czas pracy
 •  Bezpieczeństwo danych przesyłanych w systemach IT
 •  Bezpieczeństwo wynikające ze stosowania lub braku stosowania bezprzewodowych systemów sterowania ruchem kolejowym
 •  Bezpieczeństwo towaru w ramach transportu wykonywanego przez przewoźnika kolejowego
 •  Certyfikaty bezpieczeństwa, systemy zarządzania bezpieczeństwem dla Infrastruktury, bocznic, terminali intermodalnych
 •  Dane statystyczne dotyczące wypadków na kolei, przejazdach kolejowych
 •  Interoperacyjność – ustawa, znaczenie, działanie, zakres
 •  Dyrektywy unijne dotyczące bezpieczeństwa
 •  Legislatywa – prawo bieżące oraz prawo, na które musimy się przygotować w najbliższym czasie
 •  TAF, TSI - Techniczna specyfikacja interoperacyjności odnosząca się do podsystemu aplikacji telematycznych dla przewozów towarowych  
 •  Wybrane tematy dotyczące nowych rozporządzeń dotyczących taboru szynowego, USRK,
 •  Kłopoty logistyczne w tematach związanych z przewozem towarów w pasmie transgranicznym
 •  Biała księga – polityka transportowa UE i RP
 •  Dostęp do infrastruktury – wysokie stawki opłat