Już po raz piąty rozmawialiśmy o kolei trzeciego tysiąclecia

Ponad 100 osób wzięło udział w organizowanej przez firmy OLTIS Group i První Signální piątej edycji konferencji „Systemy III Tysiąclecia”.

Jak co roku, konferencja odbyła się w Ustroniu koło Bielska Białej. W sesji plenerowej wygłoszonych zostało 20 referatów, które dotyczyły nowości na rynku urządzeń kolejowych i srk, zagadnieniom prawnym, przewozom intermodalnym, a także ogólnie inwestycjom na kolei.

Serdecznie dziękuję wszystkim uczestnikom, których przybyło ponad 100, za przygotowanie wystąpień i za samą obecność. Referaty były na wysokim poziomie merytorycznym, a podczas sesji integracyjnych uczestnicy z Polski, Czech i Słowacji mieli okazję do lepszego poznania się oraz do wymiany doświadczeń. Właśnie to uważamy za najwyższą wartość organizowanych przez nas od kilku lat imprez – mówi Krystyna Śliwka, odpowiedzialna za organizację wydarzenia.

Kolejna konferencja odbędzie się na przełomie lutego i marca, na którą już dzisiaj wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.