Słowa organizatorki

- Organizowane przez firmy Oltis Polska oraz První Signální konferencje, co roku cieszą się dużym zainteresowaniem. Są okazją do poznania specyfiki polskiego i czeskiego rynku kolejowego, a uczestniczącym w konferencji firmom z Polski i Czech umożliwiamy zaprezentowanie się potencjalnym partnerom. W tym roku chcemy skupić się na dialogu, wymianie doświadczeń, współpracy, która umożliwia lepsze relacje biznesowe, a także skuteczniejsze wpływanie na decyzje władz. – mówi Krystyna Śliwka, organizatorka wydarzenia.

Tegoroczną nowością będzie panel poświęcony przewozom intermodalnym. Podczas konferencji nie zabraknie również tematów bocznicowych czy nowości z dziedziny informatyki i urządzeń SRK. Uczestnicy zapoznają się ze zmianami w prawie kolejowym i transportowym.