Odborné sekce a témata

Tematické bloky jednání

  • Efektivní rozvoj železniční dopravní sítě v evropském kontextu
  • Informační technologie jako nástroj pro zvýšení efektivity železničního podniku
  • Trakční energie – významný zdroj nákladů i úspor pro železniční dopravu
  • Inteligentní železnice – inovativní řešení pro budoucnost železniční infrastruktury