Přednášející

foto

Ján Juriga

Náměstek generálního ředitele ŽSR pro provoz
ŽSR, Slovensko

foto

Denisa Žiláková

Generální ředitelka sekce Operačního programu Doprava
MDVRR SR, Slovensko

foto

Libor Lochman

Výkonný ředitel
CER, Belgie

Libor Lochman se narodil v roce 1963 v Československu, vystudoval VŠDS v Žilině a následně získal doktorát z elektroniky na Západočeské univerzitě v Plzni.
Profesně se orientuje na zabezpečovací techniku; od roku 1992 je zapojen do různých etap specifikací ERTMS, od roku 2005 koordinuje ERTMS koridor E, je členem Řídícího výboru ERTMS pro Memorandum o porozumění.
V letech 2000-2005 pracoval jako ředitel VÚŽ v Praze – zařízení pro zkoušky vozidel a komponent infrastruktury i zabezpečovací techniky.
Od roku 2007 působil jako zástupce výkonného ředitele CER a náměstek pro technické záležitosti, a byl odpovědný také za řízení všech aktivit souvisejících s Evropskou železniční agenturou (ERA).
Od 1. ledna 2012 je Libor Lochman výkonným ředitelem CER.
foto

Danuše Marusičová

Technický manažer
ACRI, Česká republika

Absolventka směru stavebního Vysoké školy dopravní v Žilině.
Dlouholetá praxe v oblasti údržby tratí a konstrukce železničního svršku v různých funkcích až po ředitelku odboru stavebního ČSD/ČD. Více jak desetiletá praxe jako poradkyně v kanceláři GŘ ČD se zaměřením na železniční interoperabilitu a zapojení Skupiny ČD do výzkumných projektů Rámcových programů EU.
Od roku 2009 technický manažer ACRI a Centra technické normalizace ACRI, členka pracovní skupiny „Cross-acceptance & certification“ při UNIFE.
foto

Peter Šišolák

ředitel odboru
ŽSR, Slovensko

Narodil se v roce 1970, ženatý, dvě děti.
Po absolvování střední průmyslové školy pokračoval ve studiu na Vysoké škole dopravy a spojů v Žilině na strojní a elektrotechnické fakultě. Na ŽSR nastoupil v roce 1993, na provozní Sekci elektrotechniky a energetiky.
V roku 2002 se stal hlavním energetikem ŽSR na GR ŽSR, nejdůležitějším projektem bylo nastavení systému účtování tepelné energie a vytvoření prvního ceníku ŽSR za dodávky a distribuci elektřiny. Poté pokračoval na úseku implementace dopravní legislativy EÚ na Odboru expertízy a vedl projekt implementace TSI na ŽSR a účastnil se tvorby TSI v orgánech Evropské komise.
Od roku 2009 je ředitelem Odboru strategie a vnějších vztahů, nejdůležitějším projektem je Systém zpoplatňování železniční infrastruktury ve smyslu Zákona o dráhách 513/2009 a zavedení systému řízení rizik na ŽSR.
Je také zástupcem ŽSR v CER a UIC, zastupuje v Evropské železniční agentuře (orgán EK) sdružení evropských železnic CER v pracovní skupině pro TSI – oblast posuzování shody.
foto

Csaba Székely

Generální ředitel
GYSEV , Rakousko

Narozen dne 13. října 1951 maďarským rodičům ve štýrském Bad Aussee.
Vzdělání:
Spolkové reálné gymnasium klasického typu (latina a deskriptivní geometrie) v Grazu (1962 – 1967) a ve Vídni (1967 – 1970), maturitní zkouška 20. května 1970.
Řádná prezenční vojenská služba u Rakouské spolkové armády.
Univerzita Vídeň: anglistika a germanistika (1971 – 1976), politologie a historie (1976 – 1981), dizertace v politologii, Dr. phil.
Pracovní kariéra:
1977 – 1986 novinář:
„Rundblick Stockerau-Korneuburg“ (1977), „Wirtschafts-Magazin“ (příloha „Neuen Kronenzeitung“, 1977-1982), „Börsen-Kurier“ (1982-1983, zástupce šéfredaktora), „A3-Gast“ (1983-1986, šéfredaktor)
1986 – 1988 vedoucí tiskového referátu Rakouského průmyslového holdingu
1988 – 1992 tiskový mluvčí spolkového ministra pro veřejné hospodářství a dopravu Dr. Rudolfa Streichera
1992 – červen 1996 tiskový mluvčí spolkového ministra pro veřejné hospodářství, dopravu a finance Mag. Viktora Klimy
Funkce zastávané v GySEV (Raaberbahn AG) a NSB AG
1995 –1996 člen dozorčí rady GySEV/ROeEE (Raab-Oedenburg-Ebenfurter Eisenbahn AG)
1996 – 2004 ředitel představenstva, šéf pobočky ve Vídni a ve Wulkaprodersdorf, a Rakouského provozního ředitelství GySEV/ROeEE (Raab-Oedenburg-Ebenfurter Eisenbahn AG, později Raaberbahn AG) a Neusiedler Seebahn AG (NSB AG)
2004 – 2006 generální ředitel – statutární zástupce, odpovědný za odbor infrastruktury a trakce v Raaberbahn AG
2004 – květen 2007 mluvčí představenstva Neusiedler Seebahn AG
leden 2007 – srpen 2010 generální ředitel Raaberbahn AG
od srpna 2010 generální ředitel – statutární zástupce Raaberbahn AG
od června 2007 člen dozorčí rady NSB AG
Funkce v organizacích:
od 1998 mandát v Oborovém svazu kolejových drah Hospodářské komory Rakouska
2004 – 2005 předseda Oborového svazu kolejových drah Hospodářské komory Rakouska
2003 – 2005 předseda Výboru pro regionální dopravu při UITP
2005 - 2009 předseda Divize pro regionální dopravu a viceprezident UITP
od 2005 viceprezident Rakouské vědecké společnosti pro dopravu (ÖVG)
od 2005 člen představenstva Pojišťovny pro železnice a hornictví (VAEB)
od 2007 člen Správní rady Maďarské vědecké společnosti pro dopravu (KTE)
Vyznamenání:
prosinec 2006 udělení Vysokého čestného vyznamenání za zásluhy o Rakouskou republiku
srpen 2008 udělení Rytířského kříže řádu za zásluhy o Maďarskou republiku
foto

Harald Reisinger

RNE, Rakousko

Odpovědný za:
- Asistence RNE GA (Valné shromáždění) a RNE MB (Představenstvo) při vykonávání jejich úkolů a povinnostíin
- Řízení IT sdružení
- Řízení technického a organizačního převzetí, zavádění a realizace IT Management of technical and organisational takeover, implementation and roll-out of IT nástrojů
- RNE-wide (tj. Po celé Evropě) koordinace v oblasti IT vývoje
- Vývoj společné mezinárodní IT strategie, včetně SEDP a TAF-TSI
- Koordinace IMs (Manažerů infrastruktury) v mezinárodních IT aktivitách a projektech
- Návazné aktivity jiných mezinárodních projektů spojených s cíly sdružení
- Předseda představenstva IM CIO
- Kontaktní partner pro CIOs RNE členů organizace

Předešlé zkušenosti:
- ÖBB CIO a ÖBB Dienstleistungsgesellschaft (Rakouské spolkové dráhy)
- ÖBB Betrieb AG – CIO
- VA TECH – vedoucí kompetenčního centra (oddělení)
foto

Jiří Pavel

člen představenstva
JHMD, Česká republika

Absolvent Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice, praxe na technice ve finském Tampere. Dříve pracoval na SŽDC jako interní auditor a jako vedoucí oddělení cen a analýz Odboru strategie se podílel také na implementaci informačních systémů TAF TSI. Nyní působí jako člen představenstva Jindřichohradeckých místních drah, a.s. (JHMD) odpovědný za rozvojové projekty společnosti.
foto

Jiří Černý

SŽDC, Česká republika

Narozen v roce 1975, vystudoval Univerzitu Pardubice, Dopravní fakultu Jana Pernera, obor Technologie a řízení dopravy. V roce 2001 nastoupil na České dráhy, s.o. do oddělení telematických aplikací. V roce 2004 přešel na odbor řízení provozu, v roce 2008 na SŽDC s.o. na odbor jízdního řádu a kapacity dráhy. V roce 2010 Odbor řízení provozu, vedoucí oddělení organizace provozování dráhy. V současné době působí na Odboru provozování dráhy SŽDC, problematika Prohlášení o dráze, implementace TAF TSI, zúčastňuje se jednání pracovních skupin RNE.
foto

Radek Čech

Vedoucí oddělení koncepce
SŽDC, Česká republika

Mgr. Ing. Radek Čech je absolventem MFF UK (1991 – 1996) a Dopravní fakulty ČVUT v Praze (1996 – 2002). Jeho bohatá praxe v oboru železniční dopravy zahrnuje:
2001 – 2003 SPŠ dopravní, Praha 5, učitel odborných předmětů
2003 – 2005 Ministerstvo dopravy, odbor drah a železniční dopravy, Praha
2006 – 2008 České dráhy, a.s., generální ředitelství, Praha
od 2008 Správa železniční dopravní cesty, s.o., generální ředitelství, odbor strategie, od 1.4.2012 jako vedoucí oddělení koncepce; od roku 2003 je členem Výboru Evropské komise pro interoperabilitu a bezpečnost, je členem řídících orgánů koridorů podle nařízení 913/2010 (EU).
V současné době zastává na SŽDC pozici vedoucího oddělení koncepce. Za prioritu považuje urychlení přípravy budoucích rychlých spojení, které umožní zvýšit tržní podíl železniční dopravy a pevně ukotvit tranzitní pozici SŽDC v osobní i nákladní dopravě. Další prioritou je zlepšování parametrů infrastruktury, zejména zvyšování rychlosti, na infrastruktuře SŽDC, ať již cestou realizace komplexních malých projektů či cestou postupného zvyšování rychlosti na stávající infrastruktuře. Velmi důležité je i dokončení projektu nákladních koridorů.
foto

Sejdi Hoxha

Předseda představenstva
INFRAKOS, Kosovo

Sejdi Hoxha, narozen 9. října 1981.
Vzdělání: Univerzita v Prištině, Strojírenská fakulta, Katedra dopravy
2006 – ukončení studia strojního inženýrství
2009 – postgraduální studium, MSc
2012 – PhD studium na Univerzitě v Prištině
Profesní praxe:
Univerzita v Prištině, Strojírenská fakulta (asistent, koordinátor akademického vývoje, vedoucí katedry managementu v průmyslu).
2008-2009 Mezinárodní letiště v Prištině „Adem Jashari“, předseda představenstva
2009-2012 Kosovské železnice, předseda představenstva
od 2012 dosud, Infrastruktura kosovských železnic „INFRAKOS“, předseda představenstva
foto

Harald Jony

Vedoucí oddělení
ÖBB, Rakousko

Od roku 2009 je Harald Jony vedoucím oddělení prodeje v divizi energetiky Rakouských spolkových drah (ÖBB Infrastruktur) a v oboru železniční dopravy pracuje od roku 2003. Je zodpovědný za prodej veškeré energie včetně trakční energie o frekvenci 16,7 Hz v Rakousku a za měření a energetické služby v mezinárodním kontextu, zejména ve Střední a východní Evropě.
foto

Luděk Ehrenberger

Vedoucí skupiny aplikací
ČD Cargo, Česká republika

Narozen v roce 1973, absolvent Dopravní fakulty Jana Pernera při Univerzitě Pardubice, obor Technologie a řízení dopravy.
Na ČD od roku 1995, při vzniku ČD Cargo v roce 2008 nastoupil na Odbor strategie a informatiky, o 2 roky později jako vedoucí skupiny zajišťující koordinaci a rozvoj provozních a obchodních aplikací ve společnosti. V současnosti působí jako hlavní architekt nově budovaného informačního systému PROBIS (provozně-obchodní informační systém ČD Cargo).
foto

Stephan Breu

DB Netz AG, Německo

Stephan Breu je železničním expertem s 20 lety zkušeností v oblasti funkčních specifikací, systémové integrace a výměny dat.
Svoji kariéru zahájil na Deutsche Bundesbahn v roce 1973, kde pracoval na různých pozicích v železničním provozu i přepravě. Později po ukončení vysokoškolského vzdělání v oblasti železniční dopravy roku 1988 působil jako zástupce vedoucího skupiny železničních stanic a následně se orientoval především na technickou oblast. Byl zapojen do implementace varovného systému na vysokorychlostních tratích DB 1991. Následně působil jako koordinátor projektu implementace centrál provozního řízení DB Netz. Po schválení UIC Leaflet 407-1 pro mezinárodní výměnu dat v roce 2000 byl odpovědný za jeho implementaci. Dále spolupracoval na projektu EUROPTIRAILS (dnes Train Information System, TIS) a byl technickým manažerem tohoto systému u RailNetEurope (RNE). Od roku 2006 je Stephan Breu zaměřen na mezinárodní činnosti u DB Netz. V rámci vývoje TAF TSI vedl pracovní skupinu Location Coding a je členem UIC Deployment Team.
Stephan Breu je členem výkonného výboru skupiny CCG (Common Components Group) při UIC a je odpovědný za provoz a nasazení Common Components pro TAF TSI a TAP TSI.
foto

Rodrigo Gutierrez

Projektový manažer
ERA, Francie

Studoval na madridské Univerzitě Karla III., kde v roce 2001 získal titul M. Sc. v oboru průmyslového inženýrství (průmyslová elektronika a automatizace), a následně v roce 2003 titul Ph.D. v automatizaci a robotice. Posléze pokračoval ve studiu na madridské polytechnice v oboru infrastrukturních staveb a následně v dalších postgraduálních kursech. V roce 2011 získal titul Executive Master in Business Administration na IE Business School, specializace na veřejnou správu.
Pracovní zkušenosti:
2002 – 2004 INECO – TIFSA, stavební společnost ve vlastnictví španělského Ministerstva veřejných prací, projektový inženýr pro železniční infrastrukturu
2004 – 2006 SOLUZIONA, konzultační a inženýrská společnost, projektový manažer
2006 – 2011 ADIF (španělský manažer infrastruktury), vedoucí oddělení, koordinace projektů na španělské vysokorychlostní železniční síti
od 2011 – Evropská železniční agentura (ERA), projektový manažer, řízení evropské legislativy související s TSI TAF
foto

Jozef Dudák

ŽSR, Slovensko

V roce 2000 úspěšně promoval na Žilinské univerzitě v oboru Železniční provoz a ekonomika. Nastoupil na Železnice Slovenské republiky, prošel různými pracovními pozicemi od výpravčího vlaků, přes inženýra železniční dopravy na Železniční stanici v Žilině, následně od roku 2002 začal pracovat na generálním ředitelství ŽSR, kde se vypracoval až na pozici zástupce ředitele Odboru železniční dopravy.
Úspěšně se podílel na zavedení elektronické dopravní dokumentace na ČD (EDD) a automatizovaného sběru informací splněného grafikonu vlakové dopravy (VDS), a na spuštění Centra řízení dopravy s Automatizovaným řízením vlakové dopravy informačním a zabezpečovacím systémem (ILTIS) a automatickým sběrem sledování jízdy vlaku, které je v současnosti nejsofistikovanějším řešením uvedené problematiky ve středoevropském prostoru. Jako manažer projektu se dále podílel na úspěšném spuštění nové seřaďovací stanice Žilina–Teplička do provozu, která zásadním způsobem mění organizaci vlakotvorby v rámci severozápadní oblasti železniční sítě Slovenska.
Nyní je v čele uživatelského týmu Provozního informačního systému ŽSR jako Klíčový uživatel a úspěšně se snaží zavádět moderní informační technologie do železničního provozu ŽSR.
foto

Otfried Knoll

KNOLL TTS, Rakousko

Otfried Knoll působí jako dopravní expert a manažer s více než třicetiletou praxí v oboru železnic a tramvajových drah. Pracoval jako projektový manažer, jako šéf technického a provozního oddělení, jako zkušební komisař pro strojvedoucí, a také jako dlouholetý manažer a člen dozorčí rady. V roce 2010 založil svoji vlastní konzultační firmu KNOLL TTS, specializovanou na analýzy, procesní optimalizace, redesign a implementace provozních standardů a provozních řešení, především pro trh regionální osobní dopravy.
foto

Marek Neustadt

Vedoucí oddělení kapacity dráhy a prodeje tras
SŽDC, Česká republika

Vedoucí oddělení kapacity dráhy a prodeje tras – SŽDC, Odbor jízdního řádu a kapacity dráhy
1988 VŠDS Žilina obor Provoz a ekonomika železniční dopravy
Vedoucí OSS SŽDC
Od roku 2004 je zapojen do činnosti RNE, v současné době členem pracovní skupiny Timetable, WG 5 pro implementaci TAF TSI dialog Žádost o trasu a EG 1 TAP TSI - Žádost o trasu.
Od roku 2009 se zabývá implementací TAF TSI na SŽDC a ve vazbě na dopravce.
foto

Vlastimil Tesař

konzultant prodeje
Microsoft, Česká republika

Vlastimil Tesař má dlouholeté zkušenosti s implementací a provozem informačních systémů jak na straně zákazníka, tak na straně systémového integrátora a implementátora. Od roku 2011 pracuje ve společnosti Microsoft jako konzultant prodeje nástrojů pro produktivitu v oblasti velkých zákazníků.
foto

Miroslav Hajžuš

Enterprise Project Manager/Consultant
AutoCont, Česká republika

foto

David Krásenský

Konzultant
OLTIS Group, Česká republika

Pro Davida jsou železnice povoláním i celoživotní láskou. Získal magisterský titul na Masarykově universitě v Brně (výpočetní technika) a na Dopravní fakultě Univerzity Pardubice (technologie a řízení dopravy); má zkušenosti s navrhováním zabezpečovacích systémů a zejména s analýzou, designem a systémovou architekturou informačních systémů pro železniční dopravu. Nyní je strategickým poradcem u OLTIS Group; publikuje články v odborných časopisech a pravidelně přednáší na mezinárodních konferencích a oborových akcích.
foto

Martin Havránek

SŽDC, Česká republika

Absolvent Univerzity Pardubice, Dopravní fakulty Jana Pernera obor Dopravní management, marketing a logistika. Dříve pracoval ve společnosti ČD Cargo na Odboru kombinované dopravy. Od roku 2009 je zaměstnancem SŽDC, státní organizace na Oddělení evidence výkonů a poplatků dopravců, kde se podílí na implementaci IS KAPO.
foto

Tomáš Andrýs

Vedoucí oddělení
SŽDC, Česká republika

foto

Jiří Pálka

Vedoucí skupiny
SŽDC, Česká republika

V roce 1987 absolvoval Střední průmyslovou školu železniční v České Třebové, obor doprava a přeprava, v roce 2011 pak Univerzitu Pardubice, fakultu Jana Pernera, obor Technologie a řízení dopravy.
Na českých železnicích (u ČSD, ČD a SŽDC) pracuje od roku 1989 – do roku 2000 prošel různými funkcemi v železničním provozu a poté začal působit jako zpracovatel výlukových rozkazů. Od roku 2001 je vedoucím skupiny na oddělení výluk.
foto

Roman Prokeš

Managing consultant
Logica, Česká republika

Roman Prokeš pracuje ve společnosti Logica jako managing consultant především pro sektor Energetika & Utility. Zaměřuje se na oblast správy majetku a řízení údržby. Mezi jeho úspěchy patří praktická aplikace metod řízení údržby zařízení na základě hodnocení skutečného stavu a s ním souvisejícího rizika spojeného s provozem zařízení. V minulosti pracoval na významných projektech např. pro společnosti NET4GAS, RWE, ČEZ, PRE, e.on Ruhrgas, nebo Gasunie Transport Services.
foto

Martin Koen

Country Manager CZ / SK
UBIMET, Rakousko

Martin Koen narozený v roce 1977 ve Vsetíně (tehdejší Československo) je syn české matky a rakouského otce.
Vyrůstal ve Vídni, kde absolvoval i školní vzdělání.
Ekonomickou Univerzitu ve Vídni ukončil se specializacemi „dopravní ekonomika & logistika“ a „podnikové investice a financování“ s akademickým titulem Magistr.
Má bohaté pracovní zkušenosti na základě obchodního působení ve střední a východní Evropě.
Ve společnosti UBIMET, s.r.o. - největší soukromé meteorologické službě ve střední a východní Evropě – je zodpovědný jako Country Manager CZ / SK o péči B2B zákazníky a za projektový management.
Pro podniky, které jsou konfrontovány s meteorologickými riziky je UBIMET celosvětový inovativní partner.
foto

Wolfgang Zottl

Vedoucí oddělení výzkumu a vývoje
ÖBB Infrastruktur , Rakousko

Ing. Wolfgang Zottl se narodil roku 1960 ve Vídni a od ukončení střední technické školy HTL Elektrotechnik v roce 1979 pracuje u Rakouských spolkových drah ÖBB. Působil v různých sférách, jako je údržba zařízení, vozidel a strojů, logistika a systémové plánování. Následně se stal projektovým manažerem v oddělení výzkumu a vývoje Infrastruktur Bau AG v oblasti kontaktu kolo-kolejnice, kde vedl nebo se účastnil různých národních i evropských výzkumných projektů, mimo jiné i projektu ARGOS.
Nyní je šéfem oddělení výzkumu a vývoje při ÖBB Infrastruktur AG.
foto

Aleš Zeman

OLTIS Group, Česká republika

Je absolventem Univerzity Pardubice, Dopravní fakulty Jana Pernera, obor technologie a řízení dopravy. Již během studia se podílel na projektech vztahujících se k železniční infrastruktuře – modelování technologie v železničních stanicích. U společnosti OLTIS Group a.s. pracuje od roku 2011 jako analytik. Účastní se projektů v oblasti diagnostiky železniční infrastruktury a grafické prezentace jízdy vlaku.
foto

Alexandr Chloupek

CEO
RDSA, Rakousko

Alexander Chloupek se narodil 3. září 1968 ve Vídni a v roce 2000 ukončil studium územního plánování na Technické univerzitě ve Vídni, kde působil také jako přednášející a poradce. Od roku 1996 pracoval na Institutu pro počítačovou podporu architektury a územního plánování na vídeňské technice. V roce 2002 se stal projektovým manažerem ve společnosti „via donau“ pro rozvoj dopravy na dunajské vodní cestě. Je zodpovědný za národní i evropské projekty výzkumu a vývoje v oblasti intermodální dopravy a logistiky. Roku 1998 založil společnost ABC Consulting, která se specializuje na koncepty, realizace a řízení národních a evropských projektů výzkumu a vývoje v oblasti dopravy a logistiky. Roku 2011 založil startup firmu „Rail Data Services Austria GmbH & Co KG“, která je specializovaná na správu dat a řízení kvality dat v oblasti železniční dopravy. Působí také jako investor Business Angel při zakládání nových technologických firem. Vyučuje na vídeňské FH Technikum, předmět Inteligentní dopravní systémy.
foto

Attila Cseh

PhD student
BME , Maďarsko

V roce 2012 jsem ukončil studium dopravního inženýrství (MSc) na BME (Budapešťská technická a ekonomická univerzita) a zároveň jsem zahájil postgraduální studium na Katedře řízení a automatizace dopravy. Mojí specializací je řízení a automatizace železničního provozu s důrazem na centrální systémy dálkového řízení (DOZ).
foto

Dyre Martin Gulbrandsen

Ředitel
Eress, Norsko

Dyre Martin Gulbrandsen zastává pozici ředitele sdružení Eress. Je zodpovědný za vývoj, implementaci a každodenní provoz systému zúčtování energie Erex od jeho počátku.
Pan Gulbrandsen je držitelem titulu Master of Science (MSc) v oboru řízení ekonomiky a technologie v průmyslu, a je certifikován v oblasti finančních analýz energetiky. Má dlouholetou praxi v oboru energetiky a železničního trhu.
Od roku 2003 pracuje pan Gulbrandsen jako manažer obchodu s energií u norského provozovatele dráhy Jernbaneverket. Mezi jeho povinnosti patří obstarávání energie, zúčtování a fakturace v norské železniční síti.
foto

Jiří Janšta

Vedoucí střediska
OLTIS Group, Česká republika

Absolvent Univerzity Pardubice, Dopravní fakulty Jana Pernera, obor Technologie a řízení dopravy. Po promoci v roce 2000 zahájil kariéru v podnicích železničního průmyslu. Od roku 2000 pracoval ve společnosti AK signal Brno a.s. v oddělení výzkumu a vývoje železničních zabezpečovacích a diagnostických zařízení. V roce 2005 začal pracovat pro společnost OLTIS Group jako dopravní analytik. Podílí se na implementaci TAF TSI v informačních systémech u manažera infrastruktury v České republice. Zabývá se výzkumem a vývojem produktů pokrývající celý životní cyklus vlaku. Je vedoucím střediska pro výrobu informačních systémů základního řízení železničních provozu.
foto

Michael Bares

ÖBB, Rakousko

Od roku 2012 vede Michael Bares tým Key Account Management pro trakční energii v divizi energetiky Rakouských spolkových drah (ÖBB Infrastruktur) a v oboru železniční dopravy pracuje od roku 2008. Je odpovědný za prodej trakční energie a její měření na hnacích vozidlech v Rakousku, a dále za služby měření v mezinárodním kontextu, zejména ve střední a západní Evropě.
foto

Juraj Černohorský

ŽSR, Slovensko

Rok narození: 1959
Dosažené vzdělání: Elektrotechnická fakulta Slovenské vysoké školy technické v Bratislavě (1983)
Zaměstnaný u ŽSR: Od 1984.
Současná funkce: Manažer ET.
Zařazení: GR ŽSR, Odbor sdělovací a zabezpečovací techniky a elektrotechniky, oddělení elektrotechniky.
Nejdůležitější aktuální projekty:
1. Spoluúčast při tvorbě jednotné koncepce, budování jednotné sítě a vrcholovém zastřešení servisu systémů dálkového řízení napájení pevných elektrických trakčních a silnoproudých zařízení z řídících středisek elektrotechniky v podmínkách ŽSR,
2. Spoluúčast při řešení projektu 12/2011 „Zapracování diagnostiky do IRA v souladu s potřebami správy a údržby zařízení“,
3. Spoluúčast při tvorbě nového „PREDPISU PRE PLÁNOVANIE, REALIZÁCIU ÚDRŽBY A DIAGNOSTIKY ZARIADENÍ ELEKTROTECHNIKY“ – SR 11(E),
4. Spoluúčast při řešení projektu 02/2012 „Objektivizace sborníků výkonových norem a zvýšení účinnosti normotvorné základny na efektivitu a produktivitu práce“,
5. Spoluúčast při řešení redesignu informačního systému ISI EE.
foto

Petr Vacek

OLTIS Group, Česká republika

Petr Vacek je absolventem Univerzity Pardubice, Fakulty elektrotechniky a informatiky, obor informační technologie. Nejprve se zabýval vývojem webových aplikací a od roku 2011 pracuje u společnosti OLTIS Group a.s. jako analytik. Účastní se projektů distribuce elektronických jízdních řádů na hnací vozidlo (ETD) a registru vozidel a jejich typů na síti SŽDC.
foto

Antonín Felber

Obchodní ředitel a Místopředseda představenstva
UniControls, Česká republika

UniControls a.s. – Obchodní ředitel a místopředseda představenstva.
Vzdělání: ČVUT, Fakulta elektrotechnická, obor Technická Kybernetika.
Odborné zaměření: analýzy, návrhy a realizace řídicích systémů pro dopravu a průmysl.
Nejdůležitější úspěchy a projekty:
Komplexní návrhy řešení aplikací pro terminály umístěné na hnacích vozidlech – elektronické jízdní řády, elektronické knihy oprav, ovládání radiostanic apod.,
Automatizace Slovenského plynárenského průmyslu – obnova řídicího systému na všech kompresních stanicích tranzitního plynovodu na Slovensku
Rekonstrukce řídicího systému dieselgenerátorů na jaderné elektrárně Dukovany a dalších.
foto

Ladislav Kovář

Jednatel
STARMON, Česká republika

- jednatel, zástupce vedoucího Střediska techniky a realizace
- profesní životopis
1963 -1967 - Střední odborná škola Bloky a spoje Česká Třebová
1967 -1972 – Vysoká škola dopravy a spojů Žilina
1972 – 1993 – ČSD Sdělovací a zabezpečovací distance Pardubice ve funkcích – referent pro sdělovací techniku; vedoucí laboratoře oprav dílů automatického spádovištního zařízení ARS-GTSS spádoviště Česká Třebová; zástupce vedoucího spádoviště
1993 – dosud – společnost STARMON s.r.o. ve funkcích jednatel, vedoucí Technického oddělení, zástupce vedoucího Střediska techniky a realizace.
foto

Pavel Pinkas

Projektový manažer
OLTIS Group, Česká republika

Absolvent Žilinské univerzity, kde studoval na fakultách: Provozu a ekonomiky železniční dopravy, Kybernetiky a výpočetní techniky, Strojní a elektrotechnické. Po studiu pokračoval jako doktorand na Katedře elektrické trakce a energetiky na Žilinské univerzitě a na Universita la Sapiensa di Roma. Během studia pracoval jako výpravčí a strojvedoucí, přednášel na vědecko-technických konferencích, spolupracoval s ČKD polovodiče, se ŠKODA Lokomotivka Plzeň, s VÚŽ Praha, s Vagónkou Studénka na simulacích trakčních měničů, zatížení v trakčních napájecích soustavách a vývoji jednotky řady 470.
Po škole v roce 1993 nastoupil do Centra informačních technologií Českých drah a v roce 1994 na Ředitelství ČD odbor nákladní dopravy, kde se věnoval jako systémový specialista přípravě a realizacím informačních systémů v oblasti železniční nákladní dopravy. Působil též jako zástupce ČD v mezinárodním projektu v oblasti žel. nákladní dopravy.
Po roce 1997 odchází od Českých drah a jako specialista SAP a projektový manažer zavádí a rozvíjí informační systémy SAP ve 14 firmách v ČR a na Slovensku (Siemens, Karosa, PBS, SEMPERIT, VDO, Slovenská pošta, Tatravagónka,…). Působil též jako projekt manažer a koordinátor na velkých projektech pro Státní tiskárnu cenin (Cestovní doklady), Ministerstvo zemědělství (IS pro SZIF), Ministerstvo financí (IS pro státní pokladnu).
V roce 2009 nastupuje jako projektový manažer do OLTIS GROUP, kde se věnuje problematice osobní dopravy.
foto

Miroslav Škota

Konzultant
OLTIS Group, Česká republika

Miroslav Škota vystudoval v roce 2005 Univerzitu Pardubice, Dopravní fakultu Jana Pernera, obor technologie a řízení dopravy. Během své následné odborné působnosti se zabýval zaváděním controllingu do prostředí Českých drah a tvorbou koncepcí informačních systémů v železniční dopravě jako např. systém pro elektronické podklady pro jízdu vlaku. V poslední době je odpovědný za zpracování studií a koncepcí v oblasti železniční energetiky a měření spotřeby trakční nafty.
foto

Ivan Wlachovský

Vedoucí oddělení GR ŽSR Marketing dopravních služeb
ŽSR, Slovensko

Ivan Wlachovský (49) je absolvent bakalářského studia Žilinské univerzity na katedře PEDAS. Zaměstnanec ŽSR od roku 1982. Začínal od píky jako výpravčí vlaků. Postupně procházel různými funkcemi na železnici. V současné době pracuje jako vedoucí oddělení GR ŽSR na Odboru obchodu. Ivan Wlachovský je v rámci železnic na Slovensku známý propagátor, fotograf, filmař, historik a organizátor železniční nostalgie a muzejnictví. Zároveň je šéfredaktorem internetového magazínu o železnici Vlaky.net.
foto

Eleanor J. Sillerico Mayta

stavební inženýrka
ACCIONA Infraestructuras S.A., Španělsko

Eleanor Sillerico je od roku 2006 stavební inženýrkou divize podzemních objektů, geotechniky a železničních staveb u ACCIONA, jedné z pěti největších stavebních společností ve Španělsku. Je koordinátorkou projektu RECYTRACK, jehož cílem je prokázat environmentální a technické výhody nového elastomerického materiálu pro železniční aplikace. Zabývá se také projektováním tunelů s ohledem na strukturu geologického podloží a vývojem nových stavebních postupů. Dříve pracovala v bolivijské stavebně-konzultační společnosti ECOVIANA jako stavební dozor v důležitých projektech silniční sítě. Má dva magisterské tituly v oboru geotechnického inženýrství a podzemního stavitelství. Momentálně píše disertační práci na madridské polytechnice.
foto

Andreas Schöbel

Univerzitní asistent
TU Wien, Rakousko

1996 – 2001 Technická univerzita ve Vídni, Fakulta stavební Dipl.-Ing.
2002 – 2005 Institut pro železniční inženýrství, dopravní hospodářství a lanové dráhy - titul Dr. techn.
26. června 2006 Certifikace EURAIL-Ing. (Evropský železniční inženýr)
14. července 2011 Habilitace za „Železniční provoz“ – titul Privatdoz.

Zaměstnání a vědecké funkce
2002 – 2005 Vědecký pracovník, od 2005 dodnes univerzitní asistent – Institut pro železniční inženýrství, dopravní ekonomiku a lanové dráhy na Technické univerzitě ve Vídni.
Od 2005 Člen Mezinárodní asociace pro výzkum železničního provozu (International Association of Railway Operations Research - IAROR).
foto

Grzegorz Kaczor

Science Assistant
Cracow University of Technology, Institut of Rail Vehicles, Polsko

foto

Petr Kroča

koordinátor projektů výzkumu a vývoje
JERID, Česká republika

Narodil se v roce 1967, pracoval jako analytik, projektový manažer a nyní jako ředitel marketingu a koordinátor projektů. Získal svůj titul inženýr železniční dopravy na Vysoké školy dopravy v Žilině, obor Provoz a ekonomika železniční dopravy se zaměřením na informatiku. Pracoval pro Československé a České dráhy a prošel řadou různých profesí: výpravčí, správce sítě, vedoucí analytik provozních úloh pro nákladních dopravu a vedoucí IT týmů. Zodpovědný za přípravu, řízení a vyhodnocování projektů zaměřených na rozvoj systémů pro evropskou železniční nákladní dopravu, se zaměřením zejména na digitální obsah, železniční infrastrukturu, sledování vozů apod. Koordinátor čtyř projektů EUREKA evropského tržně orientovaného výzkumu a vývoje. Hovoří anglicky a rusky.
foto

Rimantas Gatautis

Proděkan pro infrastrukturu a vnější vztahy
Kaunas University of Technology, Litva

foto

Tariq van Rooijen

Project Manager
TNO, Nizozemí

Tariq van Rooijen (1980) je zaměstnán u TNO jako konzultant Mobility & Logistics. Od roku 2005 působí v projektech vlád a společností v Nizozemsku a v Evropě. Tarik se zaměřuje především na projekty v oblasti městské mobility a železniční dopravy.
V roce 2011 převzal roli jako koordinátor projektu RETRACK. V rámci tohoto výzkumně-vývojového / demonstračního projektu byly zaveden železniční koridor pro nákladní dopravu mezi Rotterdamem a Maďarskem. Kyvadlový provoz je v provozu 3-4krát týdně. V další fázi projektu budou prováděny studie proveditelnosti pro nákladní dopravu na euroasijském železničním koridoru mezi Čínou/Ruskem a EU.
Od roku 2009 je koordinátorem evropského projektu CIVITAS POINTER. Tento projekt zahrnuje monitorování a hodnocení všech udržitelných dopravních opatření ve městech, která jsou součástí evropské iniciativy CIVITAS (město-vitalita-udržitelné).
foto

Stane Bozicnik

Head of Transport Economics Centre
University of Maribor, Slovinsko

Stane Bozicnik (1951) is head of the Centre for Transport Economics at the Faculty of Civil Engineering, University of Maribor and a lecturer at the Faculty Civil Engineering(Business Logistics, Organizing business of transport companies, Fundamentals of transport technologies). Fields of activity: logistics, transport, (transport) economics, (international) marketing and engineering. His activities include participation in several projects funded by the EU (as team leader) and as head of the national projects in the areas of: freight flows, intermodal transport, logistics centers, cross-financing, external transport costs, etc.
foto

Kristýna Ježová

Projektový manažer
OLTIS Group, Česká republika

foto

Martin Kendra

University Teacher
University of Žilina, Faculty of Operation and Economics of Transport and Communications, Slovensko

Žilinskú univerzitu v Žiline, Fakultu prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, odbor Prevádzka a ekonomika železničnej dopravy ukončil v r. 2000
2000 – 2003 doktorandské štúdium na Fakulte prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline, odbor Dopravná a spojová sústava
2003 – trvá vysokoškolský učiteľ na Katedre železničnej dopravy Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline
Od 01.11.2012 titul doc.
Od roku 2005 šéfredaktor časopisu Železničná doprava a logistika
foto

Karolina Wisniewska

specialist
Instytut Kolejnictwa, Polsko

Karolina Wisniewska is a young scientist from Poland. Born 15th March 1982 in Warsaw, Poland.
In 2006 she graduated Department of Landscape Architecture, Faculty of Architecture at University of Ecology and Management in Warsaw WSEiZ and received the title of landscape architect engineer. At the moment she is waiting to be awarded the Masters degree at the Department of Environmental Protection, Faculty of Ecology at University of Ecology and Management in Warsaw WSEiZ.
She began her scientific career in the railway sector at Instytut Kolejnictwa (Railway Institute in Warsaw, Poland) in 2006 as an Assistant at the Office of Deputy Director for Railway Interoperability. In 2008 she moved to the Railway Track and Operation Division at Instytut Kolejnictwa to take the lead role as an environmental protection expert.
At the moment her main activities at Instytut Kolejnictwa are:
– Preparation of project proposals
– Co-ordination of projects
– Organisation of project meetings
– Development of guidelines and technical standards on transport and environment
– Development of Feasibility Studies on transport, environment, social impacts
– Development of opinions for Polish Ministries in the scope of transport and environment
– Representing polish IM in environmental authorities
– Giving speeches, lectures and presentations on transport and environment
foto

Murat Ozemre

Head of Technopolis
Bimar Information Technology Services, Turecko

Murat Özemre is graduated in 1996 from Middle East Technical University, Dept. of Aeronautical Engineering with a minor in Electrical Engineering Department. After graduation he started to work at ROKETSAN for the Simulation and Control systems group in Engineering Development department. The group was focused on simulation software and control systems. He participated in NATO projects on Missile Simulations. He worked as a Representative of ROKETSAN in US Army, Firing Tables and Aeroballistics Branch for a NATO Project. He got Master of Science Degree in year 2000 and MBA in year 2001. In 2001, he started to work in STM Inc. (Defense Technologies and Engineering). Lead a group for a Military Command and Control Software Development Project and lead a Company ERP Project which will be developed by CMMI Level3 methodologies. In 2005, he started to work at BIMAR IT Services as Software development manager. Now he is leading a group of 45 software developers for several development projects. Projects are mainly in Container Agency, Depot Management and Terminal Management business domains. The Container Agency project called Next Generation Agency (NGA) System is now used by 12 different companies not only in Turkey but also in abroad countries.