Časový rozpis jednání

1. den – 5.11.2012

09:00   Registrace

10:30 – 13:00 Odborný program (1. blok)

14:00 – 17:30 Odborný program (2. blok)

20:00 – 23:00 Oficiální večeře účastníků

2. den – 6.11.2012

09:00 – 12:30 Odborný program (3. blok)

14:00 – 17:30 Odborný program (4. blok)

Ukončení konference, odjezd