Časový harmonogram

1. deň – 5.11.2012

09:00    Registrácia

10:30 – 13:00 Odborný program (1. blok)

14:00 – 17:30 Odborný program (2. blok)

20:00 – 23:00 Oficiálna večera pre účastníkov

 

2. deň – 6.11.2012

09:00 – 12:30 Odborný program (3. blok)

14:00 – 17:30 Odborný program (4. blok)

Ukončenie konferencie, odchod