Registrácia

Zaregistrovať sa môžete online na webovej stránke konferencie, alebo vyplnením registračného formulára (v sekcii Na stiahnutie) a odoslať e-mailom na adresu organizátora, iric@oltis.sk, prípadne poštou alebo faxom podľa pokynov v prihláške.

Registračný poplatok

Zľava 10 % pre objednávky zaslané do 25.09.2012 

  • € 390 + DPH 20 % Štandardná cena
  • € 290 + DPH 20 % Znížená cena – nekomerčné/štátne organizácie
  • € 190 + DPH 20 % Znížená cena – prednášajúci, univerzity, školy, média – oficiálny média partner IRIC

Registračný poplatok zahŕňa

  • vstup na konferenciu
  • občerstvenie a obedy počas prestávok
  • slávnostnú večeru (1. deň)

Registračný poplatok – bez spoločenského večera

Zľava 10 % pre objednávky zaslané do 25.09.2012 

  • € 370 + DPH 20 % Štandardná cena
  • € 270 + DPH 20 % Znížená cena – nekomerčné/štátne organizácie
  • € 170 + DPH 20 % Znížená cena – prednášajúci, univerzity, školy, média – oficiálny média partner IRIC

Po obdŕžaní registráciu potvrdíme a pošleme e-mailom zálohovú faktúru. Platba musí byť uskutočnená pred začatím konferencie. (V prípade, že platbu neobdŕžame v termíne splatnosti, budete na túto skutočnosť upozornení a nasledovne môže byť Vaša registrácia zrušená.)

Storno podmienky

Prihláška je záväzná. Pri zrušení účasti bude účtovaný plný registračný poplatok. Účasť náhradníka je možná.