Odborné sekcie a témy

Tematické bloky rokovania:

  • Efektívny rozvoj železničnej dopravnej siete v európskom kontexte
  • Informačné technológie ako nástroj pre zvýšenie efektivity železničného podniku
  • Trakčná energia – významný zdroj nákladov ako aj úspor pre železničnú dopravu
  • Inteligentná železnica – inovatívne riešenia pre budúcnosť železničnej infraštruktúry