Odborné sekcie a témy

Infraštruktúra

  • stavebné, koľajové a technické prvky infraštruktúry
  • elektronické a diagnostické prvky infraštruktúry
  • zabezpečovacia technika
  • spoplatňovanie dopravnej cesty

Interoperabilita

  • štandardy ETCS
  • Technické špecifikácie interoperability (TSI)
  • certifikácia vozidiel a ich kompatibilita s infraštruktúrou

Informatika

  • komunikačná infraštruktúra
  • výmena dát v medzinárodnej železničnej doprave
  • kvalita prevádzky na dopravnej sieti