Časový harmonogram

1. deň – 14.11.2011

12:00    Registrácia

13:00 – 17:30 Odborný program

19:00 – 23:00 Oficiálna večera

2. deň – 15.11.2011

09:00 – 12:30 Odborný program

14:00 – 17:30 Odborný program

19:00 – 23:00 Neformálny spoločenský program – slovenský večer vo vínnej pivnici

3. deň – 16.11.2011

09:00 – 12:30 Odborný program

12:30 – 14:00 Ukončenie konferencie, odchod