Registrácia

Zaregistrovať sa môžete online na webovej stránke konferencie, alebo vyplnením registračného formulára (v sekcii Na stiahnutie) a odoslať e-mailom na adresu organizátora, iric@oltis.sk, prípadne poštou alebo faxom podľa pokynov v prihláške.

Registračný poplatok

€ 390 + DPH 20 %  Štandardná cena
€ 290 + DPH 20 %  Znížená cena – nekomerčné/štátne organizácie, univerzity, školy
€ 190 + DPH 20 %  Znížená cena – prednášajúci, média (oficiálny média partner IRIC)

 

Po obdržaní registráciu potvrdíme a pošleme e-mailom zálohovú faktúru. Platba musí byť uskutočnená pred začatím konferencie. (V prípade, že platbu neobdržíme v termíne splatnosti, budete na túto skutečnosť upozornení a následne môže byť Vaša registrácia zrušená.)

Registračný poplatok zahrňa

  • vstup na konferenciu
  • občerstvenie a obedy počas prestávok
  • slavnostnú večeru (1. deň)
  • slovenský večer (2. deň)

Storno podmienky

Prihláška je záväzná. Pri zrušení účasti bude účtovaný plný registračný poplatok. Účasť náhradníka je možná.

 

On-line registrace