Prednášajúci

foto

Harald Reisinger

RNE, Rakúsko

foto

Nicolas Furio

UNIFE, Belgie

foto

Stefan Jugelt

ERA, Francúzsko

foto

Peter Hrapko

Generálny štátny radca
MDVRR SR, Slovensko

Odborné vedomosti a praktické znalosti:
Vodná doprava
3 roky v Československej plavbe dunajskej š.p. (1981 – 1983)
3 mesiace odborná prax október – december 1994, prístav Hamburg
Cestná doprava:
– 2 roky v ČSAD GR Bratislava (1989 – 1990)
– 1 rok zavádzanie expresného systému na prepravu kusového tovaru Transportexpres,
– 1 rok ekonomika a kalkulácie medzinárodnej kamiónovej dopravy
– 4 roky medzinárodné cestné zasielateľstvo (1991-1992 LEP Int., 1994 -1995 IFC Tr.)
Letecká doprava: 2 roky, zasielateľ v leteckej doprave (1996 – 1998 IFC Tr.)
Intermodálna doprava (1993)
– Contrail (1994) – doprava lodných kontajnerov z nemeckých prístavov do Rakúska, Maďarska a Slovenska)
– Vlastník priemyselného vzoru na horizontálny spôsob prekládky intermodálnych prepravných jednotiek (1996)
Logistika
– 2 roky (1998 – 1999) P & O TRANS EUROPEAN – doprava, skladovanie, colné služby a vytvorenie prvého distribučného systému cross dock na Slovensku pre SONY (distribúcia po Slovensku zo skladu v Prahe a v Bratislave do 24 hod. od objednávky)
– 4 roky (2001 – 2005) riadenie divízie DANZAS Solutions na Slovensku a po zlúčení s DHL logistická divízia DHL Logistics Slovakia – komplexná logistika včítane cross docku pre SONY, IBM, Gilette,...
– 1,5 roka ESA Logistika – riaditeľ logistiky – komplexná logistika včítane vlastnej dopravy – P&G, Gilette (predaj, skladovanie a distribúcia), J.Becher (colný sklad a distribúcia alkoholu), Danone (skladovanie a distribúcia chladených potravín)
Železničná doprava
– príprava projektov výstavby železničnej infraštruktúry financovaných z fondov EÚ – špecializácia na vytváranie infraštruktúry pre intermodálne dopravné systémy:
a) pre osobnú dopravu – predseda pracovných skupín menovanej ministrom DPaT pre IDS v Košiciach a pre IDS v Bratislave
b) pre nákladnú dopravu – výstavba terminálov intermodálnej prepravy. Predseda pracovnej skupiny menovanej ministrom DPaT pre výstavbu intermodálnych terminálov
foto

František Komora

Prezident
Zväz logistiky a zasielateľstva SR, Slovensko

foto

Ján Simčo

Riaditeľ odboru
ŽSR, Slovensko

foto

Roman Tomek

Vedúci oddelenia analýzy a fakturácie dopravy
ŽSR, Slovensko

Vzdelanie:
1994 - 1999
Žilinská univerzita, Fakulta prevádzky a ekonomiky železničnej dopravy, Žilina
Odbor/špecializácia: prevádzka a ekonomika železničnej dopravy
Priebeh zamestnania :
Po ukončení Strednej priemyselnej školy dopravnej nastúpil na ŽSR v roku 1989 na pozíciu výpravca vlakov. V uvedenej funkcii pôsobil do roku 1998. Následne pôsobil postupne ako samostatný inžinier železničnej dopravy v ŽST Bratislava východ, manažér vnútroštátnej nákladnej dopravy, manažér OSS až po súčasnú pozíciu vedúceho oddelenia analýz a fakturácie dopravy. V rámci svojej pracovnej činnosti sa podieľal na zavedení miestneho informačného systému v ŽST Bratislava východ, zavedené prevádzkového informačného systému (PIS) z hľadiska odúčtovania poplatku za použitie železničnej dopravnej cesty a analýz vlakovej dopravy. V rámci ŽSR je zodpovedný za implementáciu TAF TSI v oblasti sledovania jazdy vlakov a objednávania vlakových trás.
foto

Jozef Dudák

Zástupca riaditeľa odboru
ŽSR, Slovensko

Ing. Dudák v roku 1994 zmaturoval na Strednej Priemyselnej škole Dopravnej vo Zvolene, v roku 2000 úspešne spromoval na Žilinskej univerzite v Obore Železničná prevádzka a ekonomika. V roku 2000 nastúpil na Železnice Slovenskej republiky, kde už pred tým počas absolvovania vysokej školy pracoval ako výpravca na dohodu, prešiel rôznymi pracovnými pozíciami od výpravcu vlakov, cez inžiniera železničnej dopravy na Železničnej stanici v Žiline, následne od roku 2002 začal pracovať na Generálnom riaditeľstve ŽSR, kde sa vypracoval až na pozíciu zástupcu riaditeľa Odporu železničnej prevádzky.
Úspešne sa podieľal na zavedení elektronickej dopravnej dokumentácie na ŽSR (EDD) a automatizovanom zberaní informácii Splneného grafikonu vlakovej dopravy (VDS), spustení Centra riadenia dopravy s Automatizovaným riadením vlakovej dopravy informačným a zabezpečovacím systémom (ILTIS) a automatickým zberom sledovania jazdy vlaku v súčasnosti najsofistikovanejším riešením uvedenej problematiky v stredoeurópskom priestore.
Teraz je v čele užívateľského tímu Prevádzkového informačného systému ŽSR ako Kľúčový užívateľ a úspešne sa snaží zavádzať moderné informačné technológie do železničnej prevádzky.
foto

Jiří Pavel

SŽDC, Česká republika

foto

Marek Neustadt

SŽDC, Česká republika

foto

Ivan Škoda

Vedúci oddelenia interoperability železničných dráh a registrácie koľajových vozidiel
ÚRŽD, Slovensko

Vzdelanie: vysokoškolské, II. stupňa; Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, Prevádzka a ekonomika železničnej dopravy – rok ukončenia 2004

Stručný pracovný priebeh:
2004 – 2008: Železničná spoločnosť Slovensko, a.s., Úsek obchodu, vedúci oddelenia starostlivosti o zákazníkov
najvýznamnejší pracovný projekt – implementácia systému bezkontaktných čipových kariet ako železničných preukazov a zákazníckych preukazov

2010 – súčasnosť: Úrad pre reguláciu železničnej dopravy, Sekcia bezpečnosti a štátneho dozoru na dráhach, vedúci oddelenia interoperability železničných dráh a registrácie koľajových vozidiel
najvýznamnejší pracovný projekt – implementácia systému národného registra železničných vozidiel v SR
foto

David Krásenský

Konzultant
OLTIS Group, Česká republika

Pre Davida sú železnice povolaním i celoživotnou láskou. Získal magisterský titul na Masarykovej univerzite v Brne (výpočtová technika) a na Dopravnej fakulte univerzity v Pardubiciach (technológia železničnej prepravy); má skúsenosti s navrhovaním prepojených systémov a najmä s analýzou, designem a systémovou architektúrou informačných systémov pre železničný priemysel. Teraz je strategickým poradcom v OLTIS Group a publikuje články v technických časopisoch a pravidelne hovorí na medzinárodných konferenciách a priemyslových akciách.
foto

Ladislav Kovář

Riaditeľ spoločnosti
Starmon, Česká republika

Vzdelanie:
Vysoká škola dopravy a spojov Žilina, odbor zabezpečovacia a informačná technika
Pracovné pôsobenie:
ČSD Informačné a zabezpečovacie vzdialenosti Pardubice, STARMON s.r.o. – konateľ.
Projekty:
Meracia ústredňa DISTA
EZOP – informačné panely s vybavením pre slabozrakých a nevidiacich
Indikátor horkobežnosti ASDEK/Phoenix
foto

Andreas Schöbel

TU Wien, Rakúsko

foto

Johannes Karner

Vedúci oddelenia
ÖBB IKT GmbH, Rakúsko

Narodený: 10. apríla 1959, Dorfgastein, Rakúsko
Pracovná pozícia:
ÖBB-IKT GmbH, Wien; vedúci oddelennia ZKE (zariadenie na kontrolu vlakov na dopravnej ceste)

Vzdelanie:
VŠ, obor informačná technika

Pracovná kariéra:
1977 – nastúpil k ÖBB (Rakúske spolkové dráhy)
1988 – Špecializácia na indikátory horkobežnosti
2004 – Manažér zariadenia na kontrolu vlakov
2009 – Vedúci oddelenia ZKE

Významné úspechy:
2001 udelenie patentu na zariadenie na meranie geometrie a horkobežnosti
foto

Uwe Preißler

Vrchný IT architekt
DB Kommunikationstechnik, Nemecko

foto

Jozef Gašparík

Docent
Žilinská univerzita, Slovensko

Pán Gašparík (33) vyštudoval odbor prevádzka a ekonomika železničnej dopravy na Žilinskej univerzite v roku 2001. V rokoch 2001-2005 absolvoval doktorandské štúdium. V roku 2009 sa habilitoval v odbore doprava. V súčasnosti pôsobí na Katedre železničnej dopravy ako docent. V pedagogickej praxi a vo výskume sa orientuje najmä na technológiu železničnej dopravy. Je členom riešiteľských kolektívov národných i medzinárodných projektov a autorom viacerých odborných článkov, učebníc a vedeckých monografií.
foto

Jiří Černý

SŽDC, Česká republika

foto

Ondřej Kovář

STARMON, Česká republika

Vzdelanie:
stredná škola: Stredná priemyselná škola železničná Česká Třebová
vysoká škola: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správna
Pracovné pôsobenie: Mikroelektronika, a.s. Vysoké Mýto
STARMON s.r.o. Choceň- elektromechanik, projektant, teraz vedúci centra technológií a realizácie
Projekty: Informačné systémy pre cestujúcich (železničnej a autobusovej dopravy)
Vonkajšie informačné displeje
Terminál hromadnej dopravy Česká Třebová
Indikátory horkobežnosti
foto

Ivan Wlachovský

Vedúci oddelenia GR ŽSR Marketing dopravných služieb
ŽSR, Slovensko

Ivan Wlachovský (49) je absolvent bakalárskeho štúdia Žilinskej univerzity na katedre PEDAS. Zamestnanec ŽSR od roku 1982. Začínal od piky ako výpravca vlakov. Postupne prechádzal rôznymi funkciami na železnici. V súčasnej dobe pracuje ako vedúci oddelenia GR ŽSR na Odbore obchodu. Ivan Wlachovský je v rámci železníc na Slovensku známy propagátor, fotograf, filmár, historik a organizátor železničnej nostalgie a múzejníctva. Zároveň je šéfredaktorom internetového magazínu o železnici Vlaky.net.
foto

Roman Prokeš

Logica Slovakia, Slovensko

foto

Ján Bušovský

Prodex , Slovensko

foto

Peter Rusko

IBM, Česká republika

foto

Zuzana Velčovská

Analytik
OLTIS Group, Česká republika

foto

Miroslav Klapka

Projektový manažér
JERID, Česká republika

Miroslav Klapka promoval v roku 2005 na fakulte informatiky a managementu univerzity Hradec Králové.
V tom istom roku nastúpil ako systémový analytik pre prepravné úlohy do firmy JERID.
V roku 2007 sa posunul v rámci firmy na pozíciu produktového manažéra a mal na starosti rozvoj vybraných softwarových riešení.
Od roku 2009 pracuje na pozícii projektového manažéra a je zodpovedný za koordináciu európskych projektov vo vzťahu k zahraničným partnerom a národným koordinátorom a ďalej má na starosti časť produktového portfólia firmy JERID.
Je propagátorom myšlienky sledovania pohybu všetkých železničných vozov naprieč Európou pomocou satelitných sledovacích jednotiek.
foto

Miroslav Haltuf

Konzultant
RPP International, Česká republika

foto

Jiří Janšta

Vedúci oddelenia
OLTIS Group, Česká republika

Jiří Janšta je absolvent Univerzity Pardubice, Dopravnej fakulty Jana Pernera, odbor Technológia a riadenie dopravy. Promoval v roku 2000. Potom zahájil svoji kariéru v podnikoch železničného priemyslu. Od roku 2000 pracoval v spoločnosti AK signal Brno a.s. v oddelení výskumu a vývoja železničných zabezpečovacích a diagnostických zariadení. V roku 2005 začal pracovať pre spoločnosť OLTIS Group a.s ako dopravný analytik. Podieľa sa na implementácii TAF TSI v informačných systémoch u manažéra infraštruktúry v Českej republike. Zaoberá sa výskumom a vývojom produktov pokrývajúcich celý životný cyklus vlaku. Je vedúcim strediska pre výrobu informačných systémov základného riadenia železničnej prevádzky.
foto

Miroslav Hladík

OLTIS Group, Česká republika

Je absolventom University Pardubice, Dopravnej fakulty Jana Pernera, v odbore technológie a riadenie dopravy. Pre spoločnosť OLTIS Group a.s. pracuje od roku 2010 ako analytik. Pracuje na projektoch v oblasti obmedzenia železničnej infraštruktúry a dynamiky jazdy vlaku.
foto

Daniel Ciho

Projektový manažér
OLTIS Slovakia, Slovensko

od r.1981 pracoval na projektoch informatiky ČSD a ŽSR
1996 – 2007 vedúci projektu Informačného systému infraštruktúry ŽSR
1999 - 2006 účastný riešenia medzinárodných projektov EICIS a Ecotrack
2001 – International Bentley Success Award medzinárodne ocenené riešenie
Rail Publisher - GIS/CAD podsystém Informačného systému infraštruktúry ŽSR
od r. 2007 vedúci riešiteľského tímu v OLTIS Slovakia s r.o.
od r. 2010 člen pracovného tímu Národného a Európskeho registra železničných vozidiel v URŽD a ERA
foto

Miroslav Škota

RPP International, Česká republika

foto

Jaroslav Látal

UniControls, Česká republika

foto

Antonín Felber

UniControls, Česká republika

foto

Martin Motyčka

Riaditeľ spoločnosti
DCom, Česká republika

Ing. Martin Motyčka vyštudoval Vojenskú akadémiu v Brne odbor špeciálne komunikačné systémy. V odbore komunikačných systémov pracuje od roku 1999. V roku 2005 nastúpil v ČD-Telematika, a.s. na pozíciu projektového manažéra a podieľal sa na výstavbe železničného komunikačného systému GSM-R. Neskôr sa podieľal na tvorbe stratégie a vývoji nových produktov v ČD-Telematika. Do skupiny AŽD Praha prišiel v roku 2009 a pracuje na pozícii riaditeľa spoločnosti DCom, spol. s r.o. Skúsenosti z oblasti železničných informačných a telekomunikačných systémov využíva taktiež v dcérskej spoločnosti AŽD Praha spoločnosti RADOM, kde pracuje na pozícii konateľa.
MM je ženatý, má dve deti a jeho najväčším koníčkom je šport.
foto

Youriy Karadjov

Manažér
IBM, Česká republika

Odborník a manažér s mnohoročnými skúsenosťami v odvetví železníc. V roli konzultanta a projektového manažéra pôsobil v rade projektov u zákazníkov v Európe a USA.
foto

Peter Ihnát

Projektový manažér
ZSSK Cargo, Slovensko

Štúdium:
- v roku 2001 ukončil štúdium na fakulte prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov (katedra železničnej dopravy) Žilinskej Univerzity v Žiline (ŽU Žilina),
- v roku 2010 úspešne obhájil záverečnú prácu na tému Reenginiering dopravných a prepravných procesov metódou CRM a získal doktorát (PhD.) v odbore Doprava.

Prax:
Po úspešnom ukončení štúdia na ŽU v Žiline nastúpil ako absolvent do Železníc slovenskej republiky. Od toho času prešiel viacerými pozíciami v nástupníckych spoločnostiach ŽSR (ZSSK Slovensko, ZSSK CARGO). V súčasnosti pôsobí ako projektový manažér na sekcii ICT v ZSSK CARGO a zároveň je aj zástupcom ZSSK CARGO v medzinárodných organizáciách pre oblasť IT.
foto

Milan Majerčák

Vedúci tímu
ZSSK, Slovensko

- Vysokoškolské vzdelanie: Žilinská univerzita, odbor prevádzka a ekonomika železničnej dopravy
- Na železniciach pracuje od roku 1989
- V súčasnej dobe pracuje: Železničná spoločnosť Slovensko, a.s, Sekcia Informačných technológií
- Zaoberá sa prevádzkovými informačnými systémami v rámci ZSSK
foto

Martin Binder

Manažér pre riadenie SMK prevádzky
ZSSK Cargo, Slovensko

Železničná spoločnosť CARGO Slovakia, a.s.
Úsek prevádzky
Sekcia technicko-technologickej prípravy prevádzky
Oddelenie analýzy efektívnosti prevádzky

Vzdelanie:
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, Žilinská univerzita v Žiline – Odbor prevádzka a ekonomika železničnej dopravy

Projekty:
projekt zavádzania manažérskych systémov kvality v spoločnosti ZSSK Cargo Slovakia, a.s. od roku 2004.
foto

Petr Gregor

Obchodný riaditeľ
KVADOS, Česká republika

foto

Michal Kolář

Vedúci oddelenia
T-SYSTEMS ČR, Česká republika

foto

Petr Hampejs

Produktový manažér
Microsoft Česká republika , Česká republika

foto

Jan Matuš

AutoCont, Česká republika

foto

Tomáš Staněk

Bentley Systems Eastern Europe, Česká republika

foto

Tomáš Andrýs

SŽDC, Tschechische Republik