VÝZVA ÚČASTNÍKŮ

Výzva
k vládám zemí Evropy a Asie a k mezinárodním organizacím
(seznam přiložen)

Praha
12.-15. března 2013

 

Účastníci 4. mezinárodní konference o železniční nákladní přepravě z Asie do Evropy a Euroasijského Fóra, kteří se setkali v Praze ve dnech 12. až 15. března 2013, projednali otázky stavu železničních nákladních a osobních přeprav v euroasijském prostoru, konstatovali pozitivní výsledky úsilí směrovaného ke zlepšení konkurenceschopnosti a efektivnosti železniční dopravy, rozvoje železničních dopravních koridorů a načrtli další kroky v tomto směru.

Účastníci zdůraznili velkou důležitost práce na harmonizaci železniční legislativy spojené s realizací projektu zpracování a zavedení přeprav podle jednotného nákladního listu CIM/SMGS. Poukázali na efektivnost sestavování ucelených kontejnerových vlaků. S velkým souhlasem se setkala "Deklarace o rozvoji euroasijské dopravy a činnosti na vytvoření jednotné železniční legislativy", kterou podepsali ministři dopravy 26. února 2013 v sídle UNECE v Ženevě. Byla vyjádřena podpora iniciativě EU k převodu přeprav ze silnice na železnici. Zároveň bylo poukázáno na nutnost efektivnějšího využívání železniční dopravy a potřeba vládní podpory pro práci železnice.

Účastníci Fóra, s přihlédnutím k diskusi, věnovali pozornost výsledkům nezávislých studií, včetně těch, které proběhly pod záštitou CER (Společenství evropských železnic a manažerů infrastruktury), které potvrzují jako nezbytnou potřebu pro každou zemi nezávisle si určit formu provozování železniční infrastruktury a dopravní činnosti, na základě ekonomické životaschopnosti, rovnováhy zájmů státu a podnikatelských subjektů a dalších kritérií.


Účastníci konference s ohledem na výše uvedené:

  • vyjadřují svou podporu hnutí započatému UNECE směrovanému k vytvoření jednotného železničního práva,
  • schvalují iniciativy Evropské unie pro převod silniční přepravy na železnici,
  • podporují iniciativy ve směru rozvoje euroasijských železničních koridorů,
  • podporují sladění podmínek pro zajištění konkurenceschopnosti železnice ve vztahu k jiným alternativním druhům dopravy,
  • upozorňují na potřebu zjednodušení procedur na hranicích při mezinárodních železničních přepravách,
  • žádají o urychlení zavedení nové Přílohy 9 k Mezinárodní úmluvě o sladění hraničních kontrol zboží z roku 1982,
  • vyzývají k veškeré podpoře rozvoje železnic i investic do projektů spojených s železniční dopravou.

Výzva byla jednohlasně přijata účastníky 31 zemí:

Arménie, Ázerbajdžán, Belgie, Bělorusko, Česká republika, Čína, Francie, Gruzie, Itálie, Kazachstán, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Maroko, Moldávie, Mongolsko, Německo, Norsko, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Rusko, Řecko, Slovensko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Turecko, Uzbekistán, Ukrajina, Velká Británie a také zástupci Výboru OSŽD, CIT, UIC, CCTT, CER a UNIFE.

Výzva je určena následujícím zemím a institucím:

Albánie, Afghánistán, Arménie, Ázerbajdžán, Belgie, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Černá Hora, Česká republika, Čína, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Gruzie, Chorvatsko, Indie, Írán, Itálie, Japonsko, Jižní Korea, Kazachstán, Korejská lidově demokratická republika, Kyrgyzstán, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Makedonie, Maroko, Moldávie, Mongolsko, Německo, Nizozemí, Norsko, Pákistán, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Rusko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Tádžikistán, Turecko, Turkmenistán, Uzbekistán, Ukrajina, Velká Británie, Vietnam

a zástupcům UNECE, ESCAP, EU, OSŽD, EurAsEC (EAEC), CIT, UIC, CCTT, ERA, CER, UNIFE, OTIF, WCO.