PŘEDNÁŠEJÍCÍ

foto

Vladimir Jakunin

prezident RŽD
RŽD – Železnice Ruské federace , Rusko

Vladimir Yakunin byl jmenován presidentem Ruských železnic vládou Ruské federace v červnu 2005.
Yakunin se narodil v roce 1948 a promoval z Leningradského institutu techniky a mechanického inženýrství v roce 1972. Svou kariéru zahájil jako mladý výzkumník na Státním institutu aplikované chemie. Po dokončení vojenské služby v sovětské armádě pracoval jako technik a vedoucí technik pro sekretariát státního výboru rady ministrů SSSR, obor zahraniční obchod a také stál v čele jednoho z oddělení na Fyzikálním a technickém ústavu A.F.Yoffeho při Akademii věd SSSR.
V letech 1985-1991 Yakunin byl prvním a pak druhým sekretářem sovětské stálé delegace u OSN. Pak byl předsedou správní rady Mezinárodního střediska pro obchodní spolupráci. Poté se stal šéfem inspektorátu S-Z federálního okrsku na odboru vyšší kontroly v sekretariátu presidenta Ruské federace.
Yakunin se stal zástupcem ministra dopravy v říjnu 2000 a prvním náměstkem ministra železnic v únoru 2002. V říjnu 2003 výbor Ruských železnic jednomyslně zvolil Yakunina prvním vicepresidentem společnosti. Od ledna 2006 byl vědeckým vedoucím a předsedou dozorčí rady Střediska pro vládnutí a analýzu problémů při hospodářské sekci Ruské akademie věd (www.rusrand.ru).
V říjnu 2007 dostal firemní medaili "Vzorný zaměstnanec Ruských železnic" za svůj velký přínos k zavádění opatření pro reformu železniční dopravy, za rozvíjení strategie rozvoje ruských železnic, za zajištění konstruktivní sociální politiky a efektivní spolupráce s ruskou vládou i regiony a se zahraničními železničními správami a mezinárodními organizacemi.
Yakunin byl znovu jmenován presidentem Ruských železnic výnosem ruské vlády č. 843-r ze dne 12. června 2008.
foto

Jean-Pierre Loubinoux

generální ředitel
UIC – Mezinárodní železniční unie, Francie

foto

Zbyněk Stanjura

ministr dopravy
Ministerstvo dopravy ČR, Česká republika

2012 – dosud ministr dopravy
2010 – dosud poslanec PSP
2011 – 2012 předseda poslaneckého klubu
2002 – 2010 primátor Statutárního města Opavy
2003 – 2010 předseda Euroregionu Silesia
2005 – 2009 místopředseda Svazu měst a obcí České republiky
2000 – 2008 člen rady kraje Moravskoslezského kraje
2000 – 2011 člen zastupitelstva Moravskoslezského kraje
1997 – dosud člen zastupitelstva Statutárního města Opavy
předseda Správní rady Slezské univerzity v Opavě
1982 – 1987 Elektrotechnická fakulta VUT Brno, obor elektronické počítače
Ing. Zbyněk Stanjura byl jmenován ministrem dopravy dne 12. prosince 2012.
foto

Philippe Citroën

generální ředitel
UNIFE – Asociace evropského železničního průmyslu, Belgie

foto

Libor Lochman

výkonný ředitel
CER – Společenství evropských železnic a manažerů infrastruktury, Belgie

Dr. Libor Lochman zastává od 1. ledna 2012 funkci výkonného ředitele Společenství evropských železnic a manažerů infrastruktury (CER). Narodil se v roce 1963 v Československu, vystudoval Vysokou školu dopravní v Žilině a získal doktorát ve studijním oboru Elektronika na Západočeské Univerzitě v Plzni. Libor Lochman má dlouholeté zkušenosti v oblasti Control-Command a signalizačních systémů. Dříve, než nastoupil na pozici zástupce výkonného ředitele CER a šéfa technických záležitostí (2007-2011), působil jako ředitel Železničního testovacího centra, zařízení pro testování evropských železničních vozidel, infrastruktury a signalizačních komponentů, v Praze (2000-2005).
foto

Miloslav Hala

náměstek ministra dopravy pro Sekci letecké a železniční dopravy
Ministerstvo dopravy ČR, Česká republika

18.06.2012 - dosud náměstek ministra dopravy pro Sekci letecké a železniční dopravy
2010 – 30. 05. 2012 SUDOP GROUP a.s., finanční ředitel
2008 – 2010 ARCADIS CZ a.s., finanční ředitel a člen představenstva
2004 – 2008 ARCADIS Project Management s.r.o., finanční ředitel a člen vedení společnosti
2001 – 2004 Compass Management Consulting Ltd. (UK), Country Manager
1999 – 2001 Cautor Consulting a.s., člen představenstva
1995 – 1999 Ernst&Young s.r.o. Praha, Audit Management – Partner
1993 – 1994 Ernst&Young CS Consulting, Audit Bratislava, generální ředitel
1992 – 1993 Ernst&Young CS Consulting, Audit, Praha, marketingový ředitel
1991 – 1992 EC PHARE Program pro privatizaci a restrukturalizaci průmyslu v ČR
člen mezinárodního týmu Ernst&Young
1990 – 1991 BH&D, britská konzultační firma s pobočkou v Praze, ředitel pobočky
1985 – 1990 Strojimport, Praha, vedoucí obchodního oddělení
1982 – 1985 Obchodní oddělení československé ambasády v Nairobi, Kenya
1977 – 1982 Strojimport, Praha, obchodní manažer
Vzdělání: Vysoká škola ekonomická v Praze, studium ukončeno v roce 1977
foto

Victor Zhukov

místopředseda
Organizace spolupráce železnic (OSŽD), Polsko

Zástupce Předsedy organizace OSŽD, zástupce Ruské federace v organizaci OSŽD.
Narodil se 21.01.1942. Vystudoval obor elektromechanika na Moskevském institutu železničního inženýrství (dnes Moskevská státní univerzita dopravy a spojů- MIIT).
Pracoval na železnici na pozici mechanika, hlavního inženýra, přednosty vlakového depa, stal se ředitelem Moskevsko-Smolenské oblasti železnic, dále zastával pozici prvního zástupce ředitele hlavní správy pro hospodaření s hnacími vozidly MPC, pozici generálního zástupce MPC v Čechách a na Slovensku a vedoucího osobní přepravy MPC Ruska. Od roku 2002 působí na pozici zástupce předsedy organizace OSŽD.
Vyznamenaný „Čestný železničář CCCP“ a „Čestný pracovník přeprav Ruska“ a v roku 2012 se stal laureátem ceny „Zlatého kola“ za osobní zásluhy v oblasti rozvoje železničních přeprav.
foto

Peter Wolters

generální sekretář
EIA – Evropská intermodální asociace, Belgie

foto

Hans Ring

ředitel pro mezinárodní vztahy
Trafikverket, Švédsko

foto

Gennady Bessonov

generální sekretář
CCTT – mezinárodní asociace Koordinační výbor pro transsibiřské přepravy, Rusko

Gennady Bessonov se narodil v roce 1950. V roce 1973 promoval na polytechnickém institutu, v roce 1992 ukončil studium na diplomatické akademii ministerstva zahraničních záležitostí Ruské federace a v roce 2001 absolvoval vyšší diplomatické kurzy ministerstva zahraničních věcí 2001.
V letech 1987 až 2005 na ministerstvu zahraničí a na ústředí ministerstva i v cizině zastával řadu různých funkcí. Byl generálním konzulem Ruské federace v Gothenburgu (Švédsko). Od prosince 2005 je Gennady Bessonov generálním tajemníkem CCTT.
foto

Miklós Kopp

ředitel pro nákladní přepravu
UIC – Mezinárodní železniční unie, Francie

- Od 2012 ředitel pro nákladní přepravu UIC
- 2011 Výkonný ředitel HUBGRAIL Maďarská železniční asociace
- 2007-2011 Generální ředitel Záhony-Port
- 2006-2007 Obchodní ředitel mezinárodní přepravní společnosti Dunaferr Portolan Ltd.
- 2001-2006 Zástupce generálního ředitele Mávtranssped International Forwarding Ltd.
- 1995-2000 Výkonný ředitel PANCIS Ltd
- 1990-1995 Vedoucí odboru v Mávtranssped Kft. Export-import a pozemní přeprava zboží
- 1986-1990 Ministerstvo zahraničního obchodu, ředitel sekce v oddělení zasílatelství
- 1982-1986 Specialista Úřadu pro centrální plánování
- 1976-1982 Maďarské státní železnice MÁV – různé pracovní pozice
foto

Thierry Barel

člen prezídia UNIFE a CEO Faiveley Transport
Faiveley Transport, Francie

foto

Jürgen Maier

ředitel pro mezinárodní vztahy
BLS & BLS Cargo, Švýcarsko

foto

Olaf Krüger

předseda výkonného výboru
IBS – Sdružení evropských železničních speditérů, Německo

Od roku 1992 má Olaf Krüger na starosti vývoj železničních aktivit ve skupině Kühne + Nagel. Před působením v Kühne + Nagel zodpovídal za divizi nákladní dopravy v Deutsche Reichsbahn (Východoněmecká železnice). Olaf Krüger je spoluzakladatel Europäischen Interessengemeinschaft der Bahnspediteure (Asociace evropských železničních přepravců) založené roku 1996 a od té doby byl opakovaně zvolen jejím předsedou. Hlavním cílem IBS je koordinovat obchodní prostředí a rámcovou regulaci v dalším rozvoji služeb nákladní přepravy na železnici.
foto

Erik Evtimov

zástupce generálního sekretáře
CIT – Mezinárodní železniční přepravní výbor , Švýcarsko

Eri Evtimov vystudoval právo na univerzitách v Sofii a Bernu. Získal titul magistra evropského práva na Saarland University. Je licencovaným právníkem v Sofii. Doktorát získal na univerzitě v Bernu v roce 2003. Od roku 2004 pracuje jako vedoucí právní poradce (Senior Legal Adviser) na generálním sekretariátu CIT a od roku 2012 zastává pozici zástupce generálního sekretáře.
Je předsedou právní skupiny CIT/OSJD CIM/SMGS a neformální skupiny expertů UNECE pro otázky jednotného železničního práva a je členem různých pracovních skupin a výborů CIT, dále Společenství evropských železničních a infrastrukturních podniků (CER) v Bruselu, Mezinárodní železniční unie (UIC) v Paříži a Mezivládní organizace pro mezinárodní železniční přeprav (OTIF) v Bernu.
Původně byl právníkem v právním oddělení Caritas Schweiz. Předtím byl asistentem na Institutu pro evropské a mezinárodní ekonomické právo (Institute for European and International Economic Law) na univerzitě v Bernu a projektovým manažerem na World Trade Institute v Bernu. Vedl projekty Institutu spojených národů pro výzkum a vývoj (UNITAR) v zemích střední Asie a společenství Stability Pact pro země jihovýchodní Evropy (SPSEE).
Přednáší evropské a mezinárodní železniční přepravní právo na universitě v Bernu a od roku 2003 přednáší jako hostující lektor evropské ekonomické právo na univerzitě v Sofii. V letech 2001 až 2005 byl sekretářem švýcarské sekce ECSA Suisse.
Erik Evtimov je ženatá a má dva syny.
foto

Petr Kroča

ředitel marketingu
JERID / OLTIS Group, Česká republika

Narodil se v roce 1967, pracoval jako analytik, projektový manažer a nyní jako ředitel marketingu, koordinátor projektů a prezident konference IRFC. Získal svůj titul inženýr železniční dopravy na Vysoké škole dopravy a spojů v Žilině, obor Provoz a ekonomika železniční dopravy se zaměřením na informatiku. Pracoval pro Československé a České dráhy a prošel řadou různých profesí: výpravčí, správce sítě, vedoucí analytik provozních úloh pro nákladních dopravu a vedoucí IT týmů. V roce 1993 spoluzakladatel společnosti JERID. Zodpovědný za přípravu, řízení a vyhodnocování projektů zaměřených na rozvoj systémů pro evropskou železniční nákladní dopravu, se zaměřením zejména na digitální obsah, železniční infrastrukturu, sledování vozů apod. Koordinátor projektů 7. Rámcového programu a programu EUREKA evropského tržně orientovaného výzkumu a vývoje. V roce 2009 oceněn cenou EUREKA Innovation Days Award 2009 za nejlepší projekt EUREKA v roce 2009 (projekt E! 3161 E-RAILMAP). Od roku 2012 je předsedou výboru mezinárodní asociace GETA, Green European Transport Association. Hovoří anglicky a rusky.
foto

Gerhard Troche

referent politiky (END), Železniční doprava a interoperabilita
Evropská komise, Belgie

- od roku 2010: náměstek (Policy Officer, END) v Evropské komisi, DG MOVE – Železniční doprava a interoperabilita
- 2008 - 2010: odborný poradce pracovní skupiny pro koridor nákladní přepravy (Freight Corridor Working Group) na švédském ministerstvu dopravy
- 2003 - 2010: Nezávislý konzultant v oboru železnic a logistiky
- 1996 - 2010: vědecký výzkumník a vedoucí projektů ve skupině pro železnice na Royal Institute of Technology ve švédském Stockholmu (KTH)
foto

Victor Rebets

generální ředitel
Jihokavkazská železnice, Arménie

Viktor Ivanovič Rebec se narodil v roce 1957.
V roce 1984 ukončil studium na Moskevské univerzitě inženýrství v železniční dopravě. 1998 vystudoval Akademii národního hospodářství Ruska a v roce 2007 získal titul MBA na Ruské ekonomické akademii Plechonova.
Na železnici začal pracovat v roce 1984, postupně prošel různými pozicemi: výpravčí, zástupce přednosty železniční stanice, zástupce vedoucího a posléze vedoucí oddělení přeprav, zástupce ředitele přepravních služeb, přednosta Moskevsko-Kurské oblasti, přednosta Moskevského regionálního centra řízení přeprav při Moskevské železniční cestě, zástupce ředitele Moskevské železniční cesty, zástupce ředitele Odboru pro spolupráci s federálními a regionálními orgány Ruské železniční cesty a od ledna 2008 se stal jeho ředitelem.
Od 15. února 2012 působí na pozici generálního ředitele Jižně-Kavkazské železniční cesty.
foto

Ján Simčo

ředitel odboru strategie a rozvoje
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, Slovensko

foto

Pavel Špráchal

ředitel odboru prodeje
ČD Cargo, Česká republika

Pavel Špráchal se narodil v roce 1970. Vystudoval Střední průmyslovou školu železniční v České Třebové, obor Doprava a přeprava, následovala Vysoká škola dopravy a spojů v Žilině, obor Provoz a ekonomika železniční dopravy.
Začínal ve společnosti Ford Charouz, dále pracoval v Bohemiakombi, později u Českých drah a nyní je ředitelem odboru prodeje ČD Cargo, a.s. Současně je předsedou představenstva Raillex, a.s. a členem představenstva ČD – DUSS Terminal, a.s. Žije v Praze, je ženatý a má dvě dcery.
foto

Werner Dorfmeister

hlavní technologický manager
HEWLETT-PACKARD, Rakousko

foto

Miroslav Haltuf

představitel pro mezinárodní záležitosti
OLTIS Group, Česká republika

Miroslav Haltuf se narodil 28. 5. 1958, vystudoval Vysokou školu dopravy a spojů v Žilině, fakultu Provozu a ekonomiky železniční dopravy. Železniční dopravě se věnuje od roku 1981. Pracoval v různých provozních funkcích u Československých státních drah a později, již u Českých drah se věnoval především mezinárodním aktivitám v rámci UIC a panevropských železničních koridorů. Od roku 1999 působí v soukromém sektoru jako poradce, nezávislý konzultant a projektový manažer. V současné době spolupracuje například s UNIFE, UIC, ERA, UITP a dalších. Je zapojen do činnosti v oblasti výzkumných projektů, spolupracuje s ERRAC a IRRB, podílí se na iniciativě SHIFT2RAIL a pracuje v několika mezinárodních projektech zaměřených především na využití technologie RFID v železničním prostředí.
foto

Sandra Géhénot

hlavní poradce pro nákladní přepravu
UIC – Mezinárodní železniční unie, Francie

Mezinárodní svaz železnic, Paříž
- Vedoucí poradce pro nákladní dopravu
- Projekty zahrnovaly DIOMIS (hodnocení, jak zajistit modální přesun na železnici v kontextu sdílené a saturované infrastruktury), IMPORT (zlepšení produktivity díky kombinované dopravě), ICOMOD (hodnocení proveditelnosti železničního spojení mezi Asií a Evropou)

English Welsh and Scottish Railway International, London
- Marketingový manažer, intermodální oddělení
- Řízení dvou (z pěti) klíčových intermodálních účtů provozovaných přes tunel La Manche

Railfreight Distribution Limited (divize British Rail pro nákladní dopravu tunelem La Manche)
- Manažer evropského obchodu

Vzdělání
- BA jazykové zaměření, MSC obchodní zaměření – ve Velké Británii

Osobní
- Belgické občanství
- Vdaná, jedna dcera
foto

Michael A. Robson

výkonný ředitel
Robsons‘ International Railway Consultancy, Velká Británie

foto

Werner Bach

referent pro mezinárodní záležitosti
DB Schenker Rail, Německo

Pan Bach začal pracovat u Deutsche Bundesbahn v roce 1971. Poté, co působil na několika pozicích v oboru výroby, studoval na Fachhochschule für Öffentliche Verwaltung.
1990 promoce: Diplom-Verwaltungsbetriebswirt
1990-1993 obchodní manažer DB pro osobní dopravu
1993-1995 obchodní manažer DB pro nákladní dopravu
Od roku 1995 pracoval v různých oborech mezinárodních vztahů v DB Cargo a Railion Deutschland AG a v současné době pracuje pro DB Schenker Rail AG.
foto

Petr Jonák

ředitel vnějších vztahů
AWT, Česká republika

Ve skupině AWT je Petr Jonák zodpovědný za vztahy s veřejnými institucemi, marketing, korporátní komunikaci a udržitelný rozvoj. V letech 2006 až 2009 koordinoval vnější vztahy společnosti Škoda Auto. Předtím působil jako ekonomický redaktor v ČTK a Hospodářských novinách a také jako zpravodaj ČTK v Bruselu. Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze.
foto

Dyre Martin Gulbrandsen

ředitel
Eress, Norsko

Dyre Martin Gulbrandsen zastává pozici ředitele sdružení Eress. Je zodpovědný za vývoj, implementaci a každodenní provoz systému zúčtování energie Erex od jeho počátku.
Pan Gulbrandsen je držitelem titulu Master of Science (MSc) v oboru řízení ekonomiky a technologie v průmyslu, a je certifikován v oblasti finančních analýz energetiky. Má dlouholetou praxi v oboru energetiky a železničního trhu.
Od roku 2003 pracuje pan Gulbrandsen jako manažer obchodu s energií u norského provozovatele dráhy Jernbaneverket. Mezi jeho povinnosti patří obstarávání energie, zúčtování a fakturace v norské železniční síti.
foto

Xu Xijun

ředitel
Lianyungang Land Bridge Enterprise Development Research Center, Čína

foto

Jaroslav Novák

zástupce ředitele odboru drah, železniční a kombinované dopravy a vedoucí odd. kombinované dopravy
Ministerstvo dopravy ČR, Česká republika

Ing. Jaroslav Novák, absolvent Vysoké školy dopravy a spojů v Žilině (Slovenská republika), obor provoz a ekonomika železniční dopravy; expert s 35letou praxí v oblasti kombinované dopravy a přepravy a dopravní logistiky a s velkými zkušenostmi v oboru železniční a silniční dopravy; s rozsáhlou pedagogickou, přednáškovou a publikační činností v oblasti logistiky, kombinované dopravy a zasílatelství (spedice). Zástupce ředitele odboru drah, železniční a kombinované dopravy a vedoucí oddělení kombinované dopravy Ministerstva dopravy České republiky.
foto

Harald Jony

Vedoucí oddělení
ÖBB-Infrastruktur - Divize energetiky, Rakousko

Od roku 2009 je Harald Jony vedoucím oddělení prodeje v divizi energetiky Rakouských spolkových drah (ÖBB Infrastruktur) a v oboru železniční dopravy pracuje od roku 2003. Je zodpovědný za prodej veškeré energie včetně trakční energie o frekvenci 16,7 Hz v Rakousku a za měření a energetické služby v mezinárodním kontextu, zejména ve Střední a východní Evropě.
foto

Hacer Uyarlar

generální tajemník
UTİKAD - Asociace poskytovatelů mezinárodních spedičních a logistických služeb, Turecko

Vzdělání: Ekonomie na AOU Eskisehir
Profesní zkušenosti: Po 18letých zkušenostech v oblasti dopravy – především u železničních společností v Turecku, založila vlastní společnostu v roce 2003, jejíž základní náplní je především ve státech CIS. Stala se členem představenstva společnosti UTIKAD a v roce 2008 generální tajemnicí Turkish Freight Forwarders Associations in Turkey (Asociace tureckých nákladních přepravců), kde zodpovídá za aktivity v oblasti železničních přeprav.
foto

Timur Zhunussov

hlavní manager oddělení marketingu a logistiky
Kaztemirtrans, Kazachstán

V oboru železniční dopravy pracuje od roku 1998. Do roku 2007 pracoval v administrativě Kazachstánské železnice. Měl na starosti záležitosti společné tarifní politiky, marketingu nákladní dopravy, otázky firemního rozvoje a restrukturalizaci Kazachstánské železnice.
Během své práce jako zástupce Ministerstva dopravy a komunikaí a Kazachstánské železnice se zabýval mezinárodní činnosti a rozvojem železniční dopravy v rámci řady mezinárodních organizací jako Rada SNS, Euroasijské hospodářské společenství, Organizace pro hospodářskou spolupráci, Organizace spolupráci železnic (OSŽD) a Výbor pro železniční dopravu států SNS a Pobaltí.
foto

Krzysztof Niemiec

vice-prezident správní rady Fusion Invest Polska
Track Tec, Polsko

foto

Anna Kodysová

vedoucí oddělení mezinárodních vztahů
SŽDC, Správa železniční dopravní cesty, Česká republika

foto

Aleksandr Yevsyuk

zástupce vedoucího Služby nákladní dopravy a zahraničních vztahů
Běloruská železnice, Bělorusko

Aleksandr Yevsyuk pracuje ve funkci zástupce vedoucího Služby nákladní dopravy a zahraničních vztahů od roku 2011. Narodil se v roce 1962 v Bělorusku, vystudoval Běloruskou státní univerzitu dopravy (dříve Institut inženýrů železniční dopravy) a má obrovské zkušenosti v mezinárodní nákladní přepravě, při vytvářeni železničních tarifu a obecně v oboru dopravy a logistiky.
foto

Roman Prokeš

Managing Consultant
CGI, Česká republika

Roman Prokeš pracuje ve společnosti CGI jako managing consultant především pro sektor Energetika & Utility. Zaměřuje se na oblast správy majetku a řízení údržby. Mezi jeho úspěchy patří praktická aplikace metod řízení údržby zařízení na základě hodnocení skutečného stavu a s ním souvisejícího rizika spojeného s provozem zařízení. V minulosti pracoval na významných projektech např. pro společnosti NET4GAS, RWE, ČEZ, PRE, e.on Ruhrgas nebo Gasunie Transport Services.
foto

Jiří Janšta

vedoucí střediska informačních systémů
OLTIS Group, Česká republika

Absolvent Univerzity Pardubice, Dopravní fakulty Jana Pernera, obor Technologie a řízení dopravy. Po promoci v roce 2000 zahájil kariéru v podnicích železničního průmyslu. Od roku 2000 pracoval ve společnosti AK signal Brno a.s. v oddělení výzkumu a vývoje železničních zabezpečovacích a diagnostických zařízení. V roce 2005 začal pracovat pro společnost OLTIS Group jako dopravní analytik. Podílí se na implementaci TAF TSI v informačních systémech u manažera infrastruktury v České republice. Zabývá se výzkumem a vývojem produktů pokrývající celý životní cyklus vlaku. Je vedoucím střediska pro výrobu informačních systémů základního řízení železničních provozu.
foto

Li Xing Zhi

předseda
YuXinOu (Chongqing) Logistics, Čína

foto

Jan Vala

systémový inženýr
Information Intelligence Group, EMC, Česká republika

foto

Alevtina Kirillova

poradkyně vedoucího FSTRF, státní rada 3. třídy
Federální tarifní služba Ruské federace, Rusko

Vystudovala Institut inženýrů železniční dopravy v Taškentu.
V roce 2003, absolvovala postgraduální studium, a v roce 2011 - doktorát na Moskevské státní univerzitě železniční dopravy (MIIT). Doktor technických věd, specializace - "Doprava a dopravno-technologické systémy státu a jeho regionů a měst, organizace výrobu v dopravě."
Začala práce na Centrálně-Asijské železnice.
Od roku 1996 působila v komerčních firmách a podnicích Ruské federace v oblasti železniční dopravy, spedice a logistiky. Taky pracovala jako docent katedry "Logistické dopravní systémy a technologie" Moskevské státní univerzity železniční dopravy (MIIT).
Od roku 2010 - práce v Federální Službě Tarifů Ruska.
Autor vědeckých prací a praktických návodů ohledně organizace železniční a intermodální doprav, logistiky a reformovaní v oboru železniční dopravy.
foto

Miroslav Škota

projektový manažer
RPP Interantional, Česká republika

V letech 2000 až 20005 studoval na Univerzitě Pardubice – Dopravní fakultě Jana Pernera magisterský obor Technologie a řízení dopravy. Po ukončení studií nastoupil na pozici systémového specialisty / konzultanta pro implementaci IS železniční dopravy ve společnosti ČD – Telematika a.s. Od roku 2008 působí ve společnosti CDT International s.r.o. / RPP International, s.r.o. jako projektový manažer a konzultant pro implementaci IS.
Miroslav Škota má 7mi leté zkušenosti s přípravou a implementací IT systémů pro železniční dopravu a s tvorbou strategických plánů, analýz a koncepčních rozvojových dokumentů pro železniční dopravu a zároveň se podílel na koordinaci a návrhu řešení v rámci mezinárodních projektů v oblasti železniční dopravy.
foto

Pavel Lagov

ředitel strategie
InterRail Holding, Rusko

foto

Manfred Bock

Head of Travel Transport & Logistics
T-Systems, Německo

foto

Josef Vesecký

produktový manažer
UniControls, Česká republika

Po ukončení studií na Technické Univerzitě byl přijat do společnosti UniControlos, kde začínal na obchodním oddělení jako technická podpora pro domácí I zahraniční trh, v současné době působí na pozici produktového manažera. Mezi jeho zájmy patří sport, četba a fotografování.
foto

Purev Batkhuyag

provozní ředitel
Ulaanbaatarské želenice, Mongolsko

1987-1991: studoval na Odborné škole Ulaanbaatarské železnice v oboru technik a mechanik lokomotiv
1991-1993: pracoval jako mechanik dvojkolí lokomotiv v depu Ulaanbaatarské železnice
1993-1998: absolvoval Irkutskou univerzitu inženýrství v železniční dopravě, magistr
1998-2001: pracoval v mongolsko-čínské pohraniční stanici Dzamyn-Ude jako výhybkář, posunovač, výpravčí, náměstek přednosty stanice pro nákladní dopravu a náměstek šéfa stanice pro provoz
2001-2006: přednosta stanice mongolsko-ruské pohraniční stanice Sukhbaatar
únor až březen 2005: absolvoval vyšší železniční kurzy, které pořádala Nadace kultury východojaponské železnice
od roku 2006 je ředitelem Mezinárodního Spedičního Centra Ulaanbaatarské železnice
foto

Anna Kyrychenko

náměstek ředitele hlavního komerčního oddělení
Ukrzaliznica, Ukrajinské železnice, Ukrajina