Online registrace

Registraci můžete provést online na webové stránce konference (odkaz dole) nebo vyplněním registračního formuláře (v sekci ke stažení) a zasláním emailem, faxem nebo poštou. Počet účastníků je omezen.
 

Registrační poplatek

 • standardní cena: 890 €

 

Speciální ceny

 • snížená cena do 15.11. 2012: 590 €
 • snížená cena do 15.12. 2012: 690 €
 • snížená cena do 20. 2. 2013: 790 €
 • cena pro členy UIC, CIFA, IBS, CCTT a UNIFE do 20. 2. 2013: 690 €
 • sponzoři, vystavovatelé: individuální cena
 • doprovázející osoba: 150 € (vstup pouze společenské akce: Gala-večer, Česká večeře, exkurze)
 • vyřízení a zaslání „Pozvání“ pro vyřízení víza: 65 €
 • individuální cena – Tisk (Média partner IRFC): 190 € (nezahrnuje společenské akce: Gala-večer, Česká večeře, železniční exkurze)
 • individuální cena – Univerzity, školy: 190 € (nezahrnuje společenské akce: Gala-večer, Česká večeře, železniční exkurze)

Ceny jsou bez DPH 21 %. Po obdržení registraci potvrdíme a zašleme e-mailem zálohovou fakturu v měně požadované v rámci registrace. Platba musí být provedena před uskutečněním konference. (V případě, že platbu neobdržíme v termínu splatnosti, budete na tuto skutečnost upozorněni a následně může být Vaše registrace zrušena.)

 

Registrační poplatek zahrnuje

 •  vstup na konferenci a odbornou výstavu
 •  dokumentaci
 •  občerstvení a obědy o přestávkách
 •  gala-večeři (1. den)
 •  českou večeři (2. den)
 •  exkurzi (3. den)

 

Storno podmínky

Při zrušení účasti po 15. únoru 2013 bude registrační poplatek vrácen snížený o 200 € (bez DPH) na pokrytí administrativních nákladů. Při zrušení účasti po 28. únoru 2013 bude účtován plný registrační poplatek. Účast náhradníka je možná.