Seminář GALILEO

Seminář GALILEO o nákladní dopravě a logistice

GUF Preliminary Programme

„GNSS pro optimalizovanou logistiku“

Mezinárodní uživatelské fórum Galileo (GUF) s názvem „GNSS pro optimalizovanou logistiku“ je seminářem věnovaným využití služeb GNSS (Globálního navigačního satelitního systému) jako nástroje pro optimalizaci logistických procesů v nákladní dopravě. Jedná se o českou iniciativu, která umožňuje setkání koncových uživatelů aplikací GNSS a umožňuje zohlednit jejich potřeby a očekávání. Prostřednictvím semináře GUF se budou moci účastníci zapojit do technické diskuze s evropskými institucemi zodpovědnými za rozvoj satelitní navigace – Evropská komise, Evropská agentura pro GNSS (GSA) a Evropská kosmická agentura.

 

Galileo

 

Seminář GUF organizuje Ministerstvo dopravy ČR za podpory Agentury pro evropský GNSS (GSA), která sídlí v Praze, s cílem formulovat a nastavit doporučení pro další rozvoj a nasazení družicových navigačních systémů v logistice nákladní dopravy. Očekává se široká mezinárodní účast zástupců veřejného sektoru, provozovatelů železniční a silniční nákladní dopravy, spedičních firem, logistických operátorů, dodavatelského průmyslu a akademické obce.

Seminář je rozdělen do následujících tří základních bloků (jednací řečí je angličtina):

  1. Mezinárodní/evropská koncepce a legislativní rámec pro rozvoj systémů GNSS v oblasti logistiky nákladní dopravy;
  2. jaká technická řešení jsou nyní k dispozici;
  3. potřeby a očekávání koncových uživatelů.

Jaké jsou obecné cíle workshopů GUF?

  • Vést odbornou diskuzi mezi koncovými uživateli a evropskými institucemi odpovědnými za rozvoj družicové navigace, jako jsou Evropská komise, Agentura pro evropský GNSS (GSA) a Evropská kosmická agentura (ESA). To vše k maximalizaci využití a nasazení globálních navigačních družicových systémů. 
  • Workshopy mají za úkol formulovat společná stanoviska a doporučení uživatelů, která by měla být zohledněna při rozvoji systémů družicové navigace a jejich zavádění do praxe. 
  • Představení současných trendů a technických možností družicových systémů pro určitou oblast. 
  • Definování potřeb a požadavků konečných uživatelů GNSS na budoucí systémy družicové navigace, zejména na budoucí evropský systém Galileo. Jedná se zejména o požadavky na budoucí garantované služby, které má Galileo na rozdíl od současných družicových navigačních systémů poskytovat.

 

Více informací o již konaných workshopech GUF naleznete na adrese:
http://www.czechspaceportal.cz/3-sekce/guf-workshops/ 

Workshop GALILEO bude pouze v anglickém jazyce!

Registrace je zdarma.


Online Registration