Úvodní slovo a témata

„Vývoj v předchozích ročnících IRFC ukázal, jak tato událost znamená pro naše členy, kteří jsou zapojeni byť jen čás-tečně v přepravě mezi režimy CIM a SMGS, nejen cenné informace, ale také mimořádnou příležitost setkat se s obchodními partnery. Jsme si jisti, že tato konference 2013 přinese nejen nové myšlenky, ale i užitečnou spolupráci. Naše organizace opět přebírá nad touto akcí záštitu.“

Tadeusz Szozda
Předseda, OSŽD

   Szozda

„Jsem rád, že se pod záštitou UIC uskuteční čtvrtá konferen-ce IRFC poskytující jedinečnou platformu pro výměnu zkuše-ností mezi všemi účastníky v železniční nákladní dopravě. Jedná se o výjimečnou událost, která přináší informace o současném stavu a trendech v oblasti dopravy v celém euro-asijském regionu a usnadňuje sbližování Východu a Západu.“

Jean-Pierre Loubinoux
Generální ředite, UIC

 

  Loubinoux

EURASIA RAIL FREIGHT BUSINESS

– Železniční technika
– Přeprava zboží
– Přepravní systémy
– Infrastruktura
– Bezpečnost a ochrana zboží
– Podpora mezinárodními projekty

Témata konference

Železniční technika

Vozy, lokomotivy, technická zařízení, modernizace, vozový park, registry, inteligentní vozidla

Přeprava zboží

Clearance of shipments, podpora při přepravě, sledování zboží, mimořádné zásilky, tarify, ceny, stabilita, konkurence, eBusiness, eCommerce

Přepravní systémy

Sestavení vlaku, kombinovaná doprava, kontejnerové terminály, pohraniční přechodové stanice, spolupráce železničních podniků, podpora přepravních systémů

Infrastruktura

Rozvoj železniční sítě, logistická centra, přechod na jiný rozchod, vztahy manažer infrastruktury – dopravce, interoperabilita, efektivita

Bezpečnost a ochrana zboží

Zabezpečení zásilek, bezpečnostní služby, pojištění, seminář GALILEO

Podpora mezinárodními projekty

Shift2Rail, výsledky evropských projektů výzkumu a vývoje, přispění k zelenější dopravě v Evropě