Tisková zpráva

EURASIA RAILWAY FORUM

12.3.2013

V Praze se uskutečnilo Euroasijské železniční fórum s vrcholnými představiteli železničních organizací

 

Otázky rozvoje železniční dopravy v oblasti nákladní dopravy, infrastruktury, bezpečnosti a debaty o integraci dopravních systémů byly předmětem Euroasijského železničního fóra, které proběhlo 12. března 2013 v Praze.

Svoje prezentace přednesli a na otázky zúčastněných odpovídali Vladimir Jakunin, prezident Ruských železnic (RŽD) a současně předseda Mezinárodní železniční unie (UIC), Philippe Citroën, generální ředitel Asociace evropského železničního průmyslu (UNIFE) a Libor Lochman, výkonný ředitel Společenství evropských železnic a provozovatelů infrastruktury (CER). Forum moderoval prof. Petr Moos, prorektor Českého vysokého učení technického v Praze (ČVUT).

Důležitost setkání dokládá geografie účastníků: Fóra se zúčastnili odborníci z více než 21 zemí. Ti se sešli u kulatého stolu v živé diskusi. Debatovali o roli ruských železnic ve vývoji Euro-asijského železničního koridoru. Prezident společnosti Vladimir Jakunin představil partnerům možnosti Transsibiřské magistrály, a zejména potenciál RŽD jako celku – organizaci dopravních koridorů sever-jih a východ-západ.

 

„Proč mluvíme o dopravních koridorech? Protože to v současné době není jen směr, kterým vede železnice. V současné době je nutné zabývat se dopravním koridorem jako integrovaným dopravním systémem, který slučuje různé druhy dopravy, aby bylo možné rychle a spolehlivě zajistit přepravu a dodání zboží."

Vladimir Jakunin, prezident RŽD

 

Zahraniční účastníci se podělili o své zkušenosti, stejně jako o problémy. Ty byly na mezinárodní úrovni velmi podobné. Jedním z nejnaléhavějších problémů je silná potřeba rozvoje infrastruktury. V diskuzi na Fóru zaznělo, že Evropská unie například poskytne v příštích sedmi letech za tímto účelem dotaci, ale pouze ve výši 10% z částky, která je skutečně potřebná.

 

„Pokud chceme zvýšit počet cestujících a nákladní přepravy na železnici, měli bychom mít vysoce kvalitní a mohutnou infrastrukturu. To je základní podmínkou, jinak můžete zapomenout na zvýšení počtu cestujících a přepravy zboží. To je poselství, se kterým je potřeba obracet se na politiky na evropské úrovni. Je třeba říci, že Evropská komise naslouchá těmto signálům a podporuje více investic do železniční infrastruktury."

Libor Lochman, výkonný ředitel CER


Z významných účastníků Euroasijského fóra vyzdvihněme např.:

  • Sergey Kiselev, Mimořádný a zplnomocněný velvyslanec, Velvyslanectví Ruské federace v ČR
  • Sergey Aristov, Státní sekretář a náměstek ministra dopravy Ruské federace, Ministerstvo dopravy Ruské federace
  • Miloslav Hala, náměstek ministra dopravy, Ministerstvo dopravy ČR
  • Valeri Reshetnikov, Senior Vice-Prezident, RŽD
  • Anatoli Meshcheryakov, Státní sekretář – Vice-Prezident, RŽD
  • Alexander Saltanov, Vice-Prezident, RŽD
  • Salman Babaev, Vice-Prezident, RŽD
  • Vladimír Ľupták, Generální ředitel, ZSSK Cargo
  • Štefan Hlinka, Generální ředitel, ŽSR

 

Euroasijské železniční fórum bylo uspořádáno při příležitosti čtvrtého ročníku mezinárodní konference International Rail Freight Conference (IRFC 2013), která proběhla následně ve dnech 13. – 15. března 2013. Fórum a konferenci uspořádala společnost JERID, člen skupiny OLTIS Group.

Pro více informací prosím kontaktujte:

Ing. Kristýna Ježová
JERID / OLTIS Group
T) +420 725 056 337
F) +420 585 511 276
E) kristyna.jezova@oltisgroup.cz
W) www.RailConference.com